Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2013

93 miljoner till Stockholm Resilience Centre

Mistras styrelse har beslutat att fortsätta finansiera Stockholm Resilience Centre med upp till 93 miljoner kronor under perioden 2014-2018. – Centret har överträffat förväntningarna och etablerat sig som världsledande inom resiliensforskning säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund.

En internationell utvärderingspanel har under våren 2013 utvärderat Stockholm Resilience Centre (SRC) på uppdrag av Mistra. Utvärderingspanelen ger centret i allt väsentligt lovord. Panelens bedömning är att SRC till och med har överträffat de ursprungliga förväntningarna och etablerat sig som världsledande inom resiliens- och hållbarhetsforskning. De vetenskapliga publikationerna är imponerande både i kvalitet och kvantitet. SRC har med sin forskning gett viktiga bidrag till internationella policyprocesser.

– Intentionen har hela tiden varit att stötta SRC under en 12-årsperiod säger Lars-Erik Liljelund. Utvärderingen visar att centret är mycket framgångsrikt och då ska vi naturligtvis fortsätta vårt åtagande.

På initiativ av Mistra inrättades år 2007 Stockholm Resilience Centre som ett tvärvetenskapligt centrum vid Stockholms universitet. I det avtal som upprättades angavs en möjlighet att förlänga avtalet med en andra period 2014-2018 om de övergripande intentionerna med satsningen hade uppfyllts vilket nu skett.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera