Artikel från Mittuniversitetet
10 juni 2013

Kvinnors företag och företagande kvinnor

En bok om kvinnors företagande i Jämtland och Tröndelag sammanfattar ett tre årigt forskningsprojekt. Projektet har bidragit till ökad kunskap om vad som skapar goda villkor för tillväxt i små företag som ägs av kvinnor. Både forskare och småföretagarna upplever stor nytta av samarbetet.

24 entreprenörer som är kvinnor och nio forskare från Jämtland och Tröndelag har de tre senaste åren samarbetat för att utveckla kunskap om kvinnors entreprenörskap och tillväxt i företag som drivs av kvinnor.

– Boken ”Kvinnors företag och företagande kvinnor”, fångar erfarenheterna från projektet där forskare från Mittuniversitetet, Högskolan i Nord-Tröndelag, Tröndelag FoU och NTNU har samarbetat med kvinnliga entreprenörer för att stimulera och påverka möjligheter till tillväxt och utveckling i små företag som ägs av kvinnor i Jämtland och Tröndelag, säger Yvonne von Friedrichs, projektansvarig vid Mittuniversitetet.

Entreprenörskap är viktigt för landets ekonomiska tillväxt och omfattande satsningar har gjorts av svenska staten för att stimulera och uppmuntra tillväxt i landets företag. Fortfarande är det dock relativt få växande företag bland dem som ägs av kvinnor. Det var bland annat mot den bakgrunden som forskningsprojektet startade.

– Unikt för projektet är interaktionen mellan forskare och företagare. När forskare genom en ständig pågående process utvecklar kunskap i interaktion med entreprenörer och deras erfarenhet och själva bidrar med akademisk kunskap tillbaka, skapas ett aktivt lärande och en utveckling för båda parter, säger Yvonne von Friedrichs.

Boken vänder sig främst till entreprenörer, studenter, lärare och stödsystem för företagsutveckling, men även till företagare och andra som är intresserade av att öka sin kunskap om tillväxt i företag. Boken ges ut på Akademika forlag och kan beställas via deras websida: http://www.akademikaforlag.no/.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera