Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2013

Omfattande nybildning av nervceller i hippocampus hos vuxna människor

En studie från Karolinska Institutet visar att det sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor, något som hittills varit omdebatterat. För att kunna åldersbestämma cellerna mätte forskarna kol-14-halten i DNA.

Hippocampus är ett område i hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. Tidigare studier har visat att en väsentlig del av nervcellerna i hippocampus hos möss bildas under vuxenlivet och att dessa spelar en avgörande roll för att lagra minnen, lära nytt och kontrollera negativa känslor såsom ångest. Länge trodde man dock att vi människor föds med att visst antal nervceller och att inga nya bildas under livets gång. Fynden, som är de första i sitt slag, publiceras i vetenskapstidskriften Cell.

– Det har varit känt sedan flera år att nervceller nybildas i människans hippocampus, men det har varit oklart om det sker i en omfattning som kan ha någon betydelse.  Nu visar vi att ett betydande antal nya nervceller bildas i hippocampus i hjärnan hos människan under hela livet och att de antagligen bidrar till hjärnans funktion, säger Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet.

Genom en egenutvecklad metod kunde forskarlaget mäta kol-14-halten i DNA hos hippocampus-nervceller i hjärnan hos avlidna vuxna människor och åldersbestämma dem. Forskarna fann att mer än en tredjedel regelbundet förnyas, och 1400 nya nervceller bildas varje dag under vuxenlivet med endast en liten minskning med åldern.

Det radioaktiva ämnet kol-14 finns i atmosfären i förhöjda nivåer sedan atombombsprov för mer än 50 år sedan, men har sedan dess minskat med en känd hastighet. Vi tar upp kol-14 från kosten, vilket gör att den exakta kol-14-koncentrationen lagras i DNA varje gång en ny cell bildas och ger en sorts datummärkning för när cellen föddes.

Eftersom nybildningen sker i liknande utsträckning hos människor som hos möss, hos vilka de nya nervcellerna har viktiga funktioner, tror forskarna att detta kan spela en viktig roll för människans minne, lärande och för psykisk sjukdom.

– Man har länge misstänkt att depression är relaterad till minskad nybildning av nervceller i hippocampus och våra resultat väcker frågan om mer effektiva antidepressiva läkemedel skulle kunna utvecklas, säger Jonas Frisén.

FAKTA
Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Tobias Stiftelsen, Hjärnfonden, Stiftelsen för strategiskt forskning, AFA försäkring, the European Research Council (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, med flera.

Publikation: “Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans”, Kirsty L. Spalding, Olaf Bergmann, Kanar Alkass, Samuel Bernard, Mehran Salehpour, Hagen B. Huttner, Emil Bostro,  Isabelle Westerlund, Céline Vial, Bruce A. Buchholz, Göran Possnert, Deborah C. Mash, Henrik Druid och Jonas Frisén, Cell, online 6 juni 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera