Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2013

Stabiliserande bettskena effektiv mot värk i tuggmuskulaturen

Patienter med kroniska besvär efter en whiplashskada har ofta ont i tuggmuskulaturen. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar tandläkaren Luciano Klobas att det kan vara anspänning av tuggmuskulaturen som följd av långvarig smärta och stress som ligger bakom smärtan i käkarna. Han har också sett att en stabiliserande bettskena kan lindra patienternas smärta.

Många patienter som fått långvarig smärta och funktionsnedsättning efter en whiplashskada har också ont i tuggmuskulaturen. Så många som 55 procent av individerna med långvarig WAD (Whiplash-Associated Disorders) hade smärta från käkarna i jämförelse med bara fem procent i en kontrollgrupp där ingen hade WAD.

I avhandlingens kliniska undersökning visade sig smärtan i käken komma från tuggmuskulaturen. Patienterna gjorde en uppskattning av när i tidförloppet efter whiplashskadan som smärtan uppkom och det visade sig vara efter många månader, i mediantal sex. De uppgav också att de vanligaste utlösande faktorerna för käksmärtan var stress och nacksmärta. Statistiska analyser visade att stress kan vara en förutsägande faktor för käksmärta.

– Mina resultat tyder på att smärtan i käkarna hos patienter med kroniska besvär efter en whiplashskada främst kan bero på anspänning och överbelastning av tuggmuskulaturen, som följd av värk och stress, säger Luciano Klobas.

Luciano Klobas undersökte också effekten bland individer med långvarig WAD, av två vanliga behandlingsformer för smärta från käkarna: käkrörelseträning och stabiliseringsskena.

Käkrörelseträning verkade inte vara en effektiv behandlingsmetod i patientgruppen men behandlingen med stabiliseringsskenan gav däremot goda resultat. Användning av en stabiliseringsskena i överkäken visade sig på kort sikt i de flesta fall leda till smärtfrihet i käkarna. Det mesta av effekten bibehölls också med tiden. Även patienter med huvudvärk i den främre delen av huvudet upplevde att deras smärta lindrades genom terapin med stabliseringsskenan.

Patienterna med kronisk whiplashskada jämfördes också på kort sikt med patienter som också hade värk i käkarna men som inte hade haft någon whiplashskada. Resultaten visade att båda grupperna fick lindrad smärta i samma omfattning/utsträckning, av behandlingen.

Avhandlingen pekar på att en undersökning av tuggmuskulaturen och käklederna och även en sondering av patientens upplevda stressnivå kan rekommenderas som del i den standardiserade screeningen av patienter med långvariga besvär efter en whiplashskada.

Patienter med symptom av smärta i käkarna kan rekommenderas behandling med denna typ av stabiliseringsskena. Även patienter med huvudvärk i främre delen av huvudet kan rekommenderas samma behandling.

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera