Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2013

Störst chans att få hjärt-lungräddning i glesbygd

Att få hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer är avgörande för om du överlever ett hjärtstopp. Chansen att en medmänniska gör kompressioner och mun-mot-mun är störst i glesbygd, och minst i storstadslänen. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Jämfört med för tjugo år sedan överlever mer än dubbelt så många av de som får hjärtstopp utanför sjukhus, visar doktoranden Anneli Strömsöe i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet:

– Idag överlever lite mer än tio procent, jämfört med bara fem procent i början av 1990-talet. Det beror sannolikt på den nationella utbildningsinsats i hjärtlungräddning som riktats till både lekmän och sjukvårdspersonal, säger Anneli Strömsöe.

Mellan 1992 och 2007 ökade de livräddande insatserna innan ambulansen ankomst från 31 procent till 55 procent.

Avhandlingen visar att det är betydligt vanligare i glest befolkade län att personer i närheten börjar ge konstgjord cirkulation och mun-till-mun-inandning på en person som fallit ned till marken för att hjärtat plötsligt slutat slå.

– Det är ett förvånande resultat. Vi vet inte vad detta beror på, men kanske är det så att människor i glesbygd vet att närmsta ambulans kan vara tio mil bort och då gäller att hjälpa varandra, säger Anneli Strömsöe.

Norrbotten toppar listan, där hjärtlungräddning påbörjats i nära 80 procent av fallen innan ambulansen kom till platsen. Även i Dalarna och i Västerbotten var det nästan lika vanligt att människor i närheten gjorde livräddande insatser.
I de mest tättbefolkade länen som Skåne, Västra Götaland och Stockholm, påbörjades kompressioner och inblåsningar i cirka 65 procent av fallen.

Forskningen baseras på det svenska hjärtlungregistret, ett kvalitetsregister som används för att följa upp den svenska vården vid hjärtstopp utanför sjukhus.

Avhandlingen: Cardiopulmonary resuscitation in Sweden – yesterday, today and tomorrow.

FAKTA HJÄRTSTOPP
Varje år kollapsar 5000 svenskar plötsligt utanför sjukhus på grund av att hjärtat stannar, oftast helt utan förvarning. I hälften av fallen hinner ambulansen fram i tid så att personalen kan påbörja hjärtlungräddning. Av dessa överlever endast tio procent. Den första utbildningen i hjärtlungräddning för lekmän gavs i början av 1980-talet. Idag har över två miljoner invånare i Sverige blivit utbildade.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera