Artikel från Högskolan i Borås
29 maj 2013

Framtidens textiler kan interagera med omgivningen

Tyger som interagerar med väggar, ändrar mönster och visar vägen. I en avhandling från Textilhögskolan undersöker doktoranden Anna Persson ämnet interaktionsdesign med avseende på framförallt stickade textila material.

“Exploring textile materials for interaction design” behandlar ämnet textil interaktionsdesign med största fokus på stickade textila material. Genom ett antal designexperiment har doktoranden Anna Persson vid Textilhögskolan utforskat uttrycksmöjligheter inom området, både praktiskt och teoretiskt.

– Utgångspunkten har varit att undersöka möjligheter med textilt material utifrån ett interaktionsdesignperspektiv, med fokus på taktila och visuella förändringar. Jag har tagit fram stickade textila material utifrån mer eller mindre definierade designscenarios.

Genom att placera materialet i en kontext har Anna Persson undersökt vad det egentligen är man designar när det kommer till den här typen material – både med tanke på det fysiska materialet samt på interaktionen.

Praktiskt arbete som drivkraft
Ett flertal experiment har resulterat i designexempel som till exempel kostymer som känner av att användaren gör en viss rörelse och då skickar en trådlös signal till en väggbonad som ändrar sin mönsterbild. Det har också utvecklats tre interaktiva mattor tillsammans med Kasthall mattor & golv; ”Spår” lyser upp då någon trampar på den och värmemattan ”Glöd” går från att vara randig till att bli rutig.

Materialen som tagits fram är inte färdiga produkter, men det praktiska arbetet har varit drivkraften i forskningen:

– Genom att placera materialen i en speciell kontext har mitt syfte varit att undersöka möjligheter av taktil och visuell interaktion i textila strukturer, förklarar Anna Persson.

Forskningens teoretiska resultat exemplifierar och visar på designvariabler som gäller specifikt för interaktiva material. Vad är fokus då man designar och vad är det som är specifikt med den här typen av material? Anna Persson beskriver sin forskning som grundforskning inom textil interaktionsdesign och hon hoppas att hennes avhandling ska bidra till ett synsätt på avancerad teknologi som mjukare och mer anpassad till människan.

Avhandling: Exploring textile materials for interaction design

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera