Artikel från VINNOVA

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2013

Innovationer och ny teknik – vilken roll spelar forskningen?

En publikation från VINNOVA sammanfattar 40 års studier av sambanden mellan innovationer, teknik och forskning.

Förmågan att skapa och dra nytta av innovationer spelar en central roll för inkomster, sysselsättning och livskvalitet. Innovationer bidrar inte bara till välstånd – de blir allt mer nödvändiga för att hantera många samhällsutmaningar som vår strävan efter välstånd skapat. I en ny skrift sammanfattas 40 års studier av sambanden mellan innovationer, teknik och forskning.

Forskningsbaserad kompetens spelar en allt viktigare roll vid utveckling av innovationer och ny teknologi. För att utveckla en effektiv innovationsinriktad FoU-politik är det viktigt att förstå hur och under vilka förutsättningar forskningsbaserad kompetens kan bidra till ökat välstånd och till att möta samhällsutmaningar.

Skriftens huvudbudskap är att forskning kan bidra på många olika sätt, och i alla delar av innovationsprocessen. För att detta ska bli verklighet behöver politiken skapa utrymme för kontinuerlig samverkan där forskare och företag kan lära av varandra. Det är VINNOVAs förhoppning att skriften ska medverka till att stimulera innovationsinsatser genom ökad förståelse för långsiktiga effekter och samband mellan offentliga satsningar och hållbar samhällsutveckling.

Ladda ner publikationen här

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera