Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2013

Harun Yahya – en turkisk islamsk missionsverksamhet

Genom eget TV-program, hundratals webbsidor och över 300 böcker sprider Harun Yahya-verksamheten sitt huvudbudskap om att evolutionsteorin måste bekämpas. I den nya avhandlingen ”The Mahdi wears Armani: An analysis of the Harun Yahya enterprise” analyseras en modern islamsk verksamhet.

Hårt sminkade kvinnor flankerar en karismatisk Armaniklädd man i TV-rutan. Det är författaren och predikanten Adnan Oktar som genom verksamheten han bedriver under namnet Harun Yahya sprider sitt budskap om att darwinismen måste bekämpas och att man vetenskapligt kan bevisa att världen och allt levande har kommit till genom gudomligt ingripande, det vill säga kreationismen. Genom ett eget TV-program, hundratals webbsidor och över 300 böcker försöker denna islamiska verksamhet nå en bred publik, både i Turkiet och i övriga världen. Kritiker hävdar att de är en Disneyversion av islam, men faktum är att denna kreationistiska rörelse rönt så pass stor uppmärksamhet att Europarådet har gått ut med en varning för en växande våg av islamsk kreationism. 

Religionsvetaren Anne Ross Solberg är verksam vid Södertörns högskola och vid Göteborgs universitet. I sin avhandling belyser hon den verksamhet som Harun Yahya bedriver genom att undersöka ett urval av publicerade texter. Hon beskriver, analyserar och kontextualiserar fyra centrala teman: konspirationsteorier, nationalism/neo-Ottomanism, kreationism och apokalypticism / Mahdism. I sin studie söker hon en förklaring till varför det är sådan stort fokus på just dessa teman.

Anne Ross Solberg har själv bott i Turkiet under många år och där träffat på många av Harun Yahyas böcker.

– Flera av verken är översatta till 18 språk, berättar Anne Ross Solberg. Trots att de är mycket påkostade så är de billiga att köpa och man kan gratis ladda ner dem från deras många webbsidor. Det gör att många undrar var pengarna kommer från.

Fenomenet Harun Yahya startade som en liten grupp i Turkiet på 80-talet och är idag verksamt på en global nivå. Gruppen fick stor internationell uppmärksamhet 2007 när den skickade ut tusentals gratisexemplar av den sex kilo tunga och rikt illustrerade bok Atlas of Creation till skolor, universitet och statliga ledare i hela världen. Harun Yahya-verksamheten består framförallt av unga, attraktiva människor med hög utbildning. Även om målgruppen främst är urbana, moderna och sekulariserade människor så vävs budskap om den sista tiden inför domedagen från den islamiska traditionen in.

– De främsta idéerna som predikas går ut på att man måste bekämpa den trångsynthet som de menar finns bland muslimer idag, att strida mot Darwinismen samt arbeta för en sammanhållning inom islam – men även mellan islam och andra religioner.

Det som har fångat Solbergs intresse är hur Harun Yahya- verksamhetens diskurs har förändrats över tid. Även om det finns en kontinuitet så har hon funnit att det finns det en förändring som hon menar hänger ihop med samhällsförändringen i Turkiet. Gruppen har även tagit över och använt delar från andra religiösa rörelsers diskurser i sitt eget resonemang. Solberg analyserar verksamheten utifrån sociala teorier, retoriska grepp samt nutida perspektiv på islamisk aktivism och mission. Genom texterna som analyseras visas hur Harun Yahya-verksamheten lyfter in sig själva i ett kosmologiskt ramverk där frontfiguren Adnan Oktar antyder paralleller mellan sig själv och Mahdi – den messianska frälsargestalt som enligt vissa islamska traditioner ska komma till jorden den sista tiden inför Domedagen.

Anne Ross Solberg är verksam inom ämnet religionsvetenskap vid Södertörns högskola och vid Göteborgs universitet. Hon disputerar den 13 juni 2013 på Södertörns högskola.

Avhandlingens titel: The Mahdi wears Armani: An analysis of the Harun Yahya enterprise
Opponent: Elisabeth Özdalga, Bikent University, Turkiet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera