Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2013

Forskare kräver tuffare regelverk för kemikalieanvändning inom EU

Det nuvarande Europeiska regelverket för hormonstörande kemikalier är otillräckligt och kommersiella intressen värderas högre än medborgarnas hälsa. Det slår 89 världsledande forskare fast i en deklaration till EU. Forskarna kräver ett betydligt tuffare regelverk för att styra användandet av kemikalier inom EU. Flera forskare från Stockholms universitet har skrivit under deklarationen.

2013 Berlaymont Declaration on Endocrine Disruptors har presenterats för Antonio Tajani, vice ordförande i EU-kommissionen samt EU-kommissionärerna Tonio Borg, med ansvar för hälsa och konsumentskydd, Maire Geoghegan-Quinn, med ansvar för forskning, innovation och vetenskap och Janez Potocnik, med ansvar för miljö.

– ­Forskningen visar att kemikalier som används av industrin i tusentals olika produkter – bland annat flamskyddsmedel, bekämpningsmedel och många typer av plast – indikerar samband med endokrina sjukdomar, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet.

Bland annat cancer- och sköldkörtelsjukdomar ökar inom de Europeiska länderna och forskarna blir allt mer oroade över hur människor kontinuerligt exponeras för farliga kemikalier. De menar att ökningstakten av endokrina sjukdomar – vilket är sjukdomar orsakade av störningar i mänskliga hormoner – inte kan förklaras av genetik eller livsstilsfaktorer.

Bland de sjukdomar som ökar inom EU och som tros vara kopplade till hormonstörande ämnen finns:

– Dålig spermakvalitet – Många unga män i de Europeiska länderna har så dålig spermakvalitet att det påverkar deras chanser att få barn
– Bröstcancer – En dramatisk ökning av bröstcancer i östra och södra Europa
– Cancersjukdomar – Stora ökningar av cancer i prostata, testiklar, äggstockar och sköldkörtel i hela EU
– Diabetes – Förekomsten av fetma och typ 2-diabetes ökar i nästan alla medlemsländer

– Det måste göras gemensam sak av medlemsländerna i EU för att hitta sätt att minimera exponeringen för de kemikalier där samband kan finnas mellan störningar på hormonsystemen och negativa hälsoeffekter, säger Åke Bergman. EU-kommissionen har redan finansierat forskning som i hög grad bidragit till resultat som styrker rimliga samband, men trots det fortfarande finns viss vetenskaplig osäkerhet. Den osäkerheten får dock inte försena lagstiftande åtgärder.

Vid sidan av hårdare reglering för att kontrollera användningen av kemikalier kräver forskarna även ett forskningsprogram med syfte att fler kemikalier ska testas för identifiering av ämnen med hormonstörande egenskaper.

Om deklarationen
2013 Berlaymont deklarationen är uppkallad efter ”Berlaymont Complex” i Bryssel. Där sammankallande EU-kommissionen för första gången 2012 en konferens för internationella forskare, intresseorganisationer och EU:s medlemsstater för att diskutera kommande politiska initiativ för hormonstörande ämnen.

Ladda ner deklarationen: http://bit.ly/BerlaymontDec

Om hormonstörande ämnen
Människans hormonsystem styrs av de endokrina organen som producerar över 50 olika hormoner. De viktigaste är hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna samt könskörtlarna (äggstockar/testiklar). De är avgörande för till exempel ämnesomsättning, fortplantning, immunförsvar och blodtryck. Endokrina sjukdomar är bland annat diabetes, vissa former av cancer och fetma.

De hormonstörande ämnena är många. Kända exempel är PCB, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver samt olika bekämpningsmedel. Ett fåtal har förbjudits och effekterna har varit uppenbara, som förbuden mot DDT och bly i bensin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera