Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2013

Nytt projekt om bokhundar och Astrid Lindgren

Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått finansiering för ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt kring barns läsande, med klar potential både för samverkan och forskning! Projektet heter ”Bokhunden och Astrid Lindgren” har beviljats 8 miljoner kronor för tre år.

Projektet syftar föra samman barn med litteratur och att använda hunden som ett verktyg för detta. Projektet avser väcka läslust på ett tilltalande sätt samt sprida kunskap om barnlitteratur i allmänhet och Astrid Lindgrens författarskap i synnerhet. Målgruppen är barn som har läs-, skriv- och talsvårigheter, barn som är svårmotiverade vad gäller läsning, barn som redan tycker det är roligt att läsa och som kan tänka sig att läsa mer samt de vuxna som är i kontakt med dessa barn.

Ehrianders metod går ut på att barnen läser för hunden som är kravlös och inte dömande. Hunden har en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande. Projektet ska drivas i samarbete med skolor och bibliotek och fokusera i första hand på barn mellan 6 och 13 år. Projektet kommer ta fram en anpassad utbildning för både hundarna och deras förare så att de blir ett i sammanhanget fungerande team. Efter avslutad projekttid kommer metoden med bokhunden gå över till en förenings- eller företagsform.

Samarbetspartners:
Pusselbitens skola, Dalby – Autism och aspergerföreningen, Skåne – Astrid Lindgrens Näs – Bibliotekstjänst – Hundsysslarna – Idekulla skola Musikantens Förlag, Wallåkra skola – Biblioteket i Landskrona

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera