Artikel från Göteborgs universitet
23 maj 2013

Dolda effekter av klimatförändringar kan hota ålgräsängar

Att klimatförändringarna verkar få små konsekvenser kan förklaras av att direkta och indirekta effekter tar ut varandra. Det visar forskare från Göteborgs universitet i en studie nyligen publicerad i den högt ansedda tidskriften PNAS.

En del tidigare forskning har visat att effekterna av ett förändrat klimat är små eller rent av obefintliga. Det är då lätt att dra slutsatsen att klimatförändringar inte kommer få så stora konsekvenser som man tidigare slagit larm om. Men frågan är om det stämmer.

För att undersöka hur olika klimateffekter samverkar genomfördes ett experiment på Kristinebergs marina forskningsstation.

– Vi höjde temperaturen på miniatyrekosystem i akvarier med ålgräsängar samtidigt som vi bubblade det med koldioxid. På så sätt kunde vi simulera ett framtida klimatscenario med både uppvärmning och försurning, säger forskaren Christian Alsterberg.

Ålgräsängar är hotade marina ekosystem
Ålgräsängarna växer på grunda kustnära bottnar, och de tillhör de mest produktiva ekosystem som finns i havet. I dag är dessa ängar hotade, inte bara av klimatförändringar utan även av överfiske och övergödning.

– Genom att studera ålgräsängar som ett helt ekosystem kunde vi observera hur växter och djur samverkar med varandra under förändrade klimatförhållanden. Detta gav oss möjligheten att mäta de indirekta effekterna, det vill säga effekter av klimatförändring som påverkar ett djur eller en växt via en annan organism.

Till exempel så ökar ämnesomsättningen hos många av de kräftdjur som lever i ålgräsängarna när vattentemperaturen höjs. Det leder i sin tur till att kräftdjuren behöver äta mer alger, och därmed kan beta ner algerna mer effektivt. Samtidigt blir tillväxten högre för bland annat bottenlevande mikroalger som förekommer på botten i ålgräsängarna.

Olika sätt att studera klimatförändringar leder till olika slutsatser
Med hjälp av statistiska metoder, som gör det möjligt att skilja på direkta och indirekta effekter, kunde forskarna urskilja hur en högre vattentemperatur kombinerad med havsförsurning påverkar inte bara enskilda arter utan också interaktioner mellan arter i ekosystemet.

Forskarna fann att effekterna till stor del styrs av olika djurs närvaro eller frånvaro, framförallt mindre algätande kräftdjur. Nettoeffekten av temperatur- och pH-förändringar är obefintlig på bottenlevande alger om det finns sådana kräftdjur i ekosystemet. Men utan kräftdjuren styrs mängden bottenlevande alger till stor del av positiva samt negativa direkta och indirekta effekter av ökad temperatur och försurning.

Ålgräsängarnas överlevnad beror på algätande kräftdjur  
Resultaten visade att om inte de små algätande kräftdjuren finns i ålgräsängar, så kan klimatförändringarna komma att utgöra ett mycket större hot mot ålgräsängarna.

– Experimentet har också lärt oss att det är viktigt att undersöka klimatförändringar med flera olika ansatser för att få med hela bilden av effekter och kunna förutsäga framtida konsekvenser, säger Christian Alsterberg.  

Länk till artikeln: http://www.pnas.org/content/early/2013/04/26/1303797110.abstract

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera