Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2013

Segregation ökar risken för upplopp

Risken för upplopp är högre med stor boendesegregation. Det är slutsatsen av en studie från Stockholms univeristet. Enligt Eva Andersson, docent vid Kulturgeografiska insititutionen, behövs det en bättre bostadspolitik för att motverka segregationen.

Analysen bygger på statistik över bilbränder i Sverige under åren 2002 till 2009 och visar att kommuner och stadsdelar där utlandsfödda har liten kontakt med majoritetsbefolkningen har upplevt fler bilbränder än kommuner där befolkningen bor mer blandat.

– Den slutsats man kan dra är att det behövs en bostadspolitik som motverkar boendesegration, säger Eva Andersson.

Studien visar att segregation underlättar upplopp genom att skapa koncentrationer av människor som känner sig utsatta och är utsatta.

– En stor andel unga i en stadsdel har högre samband med bilbränder och upplopp, säger Eva Andersson.

Tidigare forskning har visat att den sociala kontrollen är svagare i utsatta områden.

– Att den sociala kontrollen är svag gör det lättare för våldsverkare. Å andra sidan finns större risk för en stereotypiserad bild av områden med en homogen befolkning vilket kan öka motsättningar när polisen kommer till platsen, säger Eva Andersson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera