Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2013

Europeiskt samarbete för hållbart hav

Nu kommer den europeiska allmänhetens beteenden och attityder kring havet att kartläggas för att man i framtiden ska kunna påverka åtgärder och beslut.

Havet är en viktig resurs för den europeiska allmänheten, trots det vet forskarna ytterst lite om människors kunskaper och attityder till havet.

– Det är bara genom medborgarnas deltagande som vi kan utforma gemensamma insatser som bemöter allmänhetens problem och prioriteringar när det gäller en hållbar användning av havet, säger Géraldine Fauville, projektledare för EU-projektet ”Sea for Society” (SFS) på Göteborgs universitet.

Ungdomar diskuterar om havet
Som en del i projektet samlas nu 22 ungdomar två helger i Kristineberg, på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper i Fiskebäckskil, för att diskutera om havet. Deltagarna är mellan 18 och 28 år och bosatta i Västra Götalandsregionen. Liknande diskussioner kommer att hållas i ytterligare åtta europeiska länder: Norge, Polen, Irland, Portugal, Frankrike, Italien, Spanien och Grekland.

– Det är viktigt att man samarbetar över nationsgränserna för att ta hand om en gemensam resurs som havet. De nationella gränserna betyder inte så mycket när man pratar om ett hållbart hav eller ett havsvänligt samhälle. Därför är det viktigt att arbeta på en europeisk nivå, säger Géraldine Fauville.

Kartlägga kunskaper om havet
Syftet med kartläggningen är att förstå och fånga allmänhetens kunskaper, attityder, värderingar och beteenden kring havet och sedan identifiera kunskapsbristerna och föreslå hur luckorna kan fyllas. Målet är att skapa nya gemensamma värderingar för framtida åtgärder och beslutsfattande, vilket förhoppningsvis leder till en hållbar europeisk havsmiljö.

Havet är en viktig resurs för den europeiska allmänheten, trots det vet forskarna ytterst lite om havet.

– Människor har besökt månen och dykt ner i havets djup på olika platser i världen, men det är faktiskt bara fem procent av havsbotten som har observerats av det mänskliga ögat.  Kanske vet vi för lite om havet för att hantera det på rätt sätt? Vi kanske sätter vår egen överlevnad på spel? säger John Joyce, den irländska representanten för SFS.

Sea for Society är ett 3,5-årigt projekt som finansieras av EU med 4,26 miljoner euro (ca 35 miljoner kronor). Läs mer om projektet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera