Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2013

Klart samband mellan TV-tittande och läskdrickande bland barn

Fler timmar framför TV:n och mer exponering för TV-reklam kan leda till att barn dricker mer söta drycker. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Föräldrar till drygt 1700 2-9 åringar i Sverige har svarat på frågor om bland annat deras barns TV- och skärmtid samt konsumtion av söta drycker.
Ungefär en sjundedel av föräldrarna angav att de försökte undanhålla sina barn TV-reklam, och deras barn uppgavs inte heller vara lika benägna att dricka saft och läsk. Barnen vars föräldrar var mer tillåtande gällande TV-reklam löpte till och med dubbelt så stor risk att konsumera söta drycker varje vecka.

Studien genomfördes 2007 – 2010 inom EU-forskningsprojekt IDEFICS – Identification and prevention of dietary and liefestyle-induced health effects in children and infants. Den visar ett mycket tydligt samband mellan barns TV-tittande och konsumtion av läsk och saft.

– De barn som tittade mer på TV var mer benägna att dricka söta drycker än de som tittade lite. För varje ökad timme framför TV-apparaten ökade sannolikheten att dricka läsk och saft regelbundet med 50 procent. Ett liknande samband sågs för total tid framför bildskärm, säger Stina Olafsdottir vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap och en av dem som utfört studien.

Det visar sig också att de barn som brukade se på kanaler som visar livsmedelsreklam vid en uppföljning två år senare i större utsträckning konsumerade läsk och saft regelbundet jämfört med dem som vid studiens start inte brukade se reklam-TV.

Exponering för reklam stod emellertid inte för hela förklaringen av sambandet mellan TV-tittande och dryckesvanor, så det är troligt att även TV-programmen spelar roll eller att det helt enkelt är lockande att dricka söta drycker när man sitter framför TV:n.

IDEFICS-studien finansieras av EU:s sjätte ramprogram. Åtta länder deltar: Belgien, Cypern, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Spanien och Sverige. Enbart svenska data ligger till grund för de nu publicerade resultaten.

Länk till artikeln: Young children’s screen habits are associated with consumption of sweetened beverages independently of parental norms.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera