20 maj 2013

Små barn straffar gärna felaktiga handlingar

Barn i förskoleåldern har en utvecklad känsla för rätt och fel. Felaktiga handlingar ska få konsekvenser och om de kan delar barn gärna ut straff. Det visar utvecklingspsykologen Benjamin Kenward i projektet ”Ett psykologiskt perspektiv på den tidiga moralutvecklingen”.

– Vi måste lära oss att förstå varför vi människor vill straffa, säger Benjamin Kenward som ansvarat för studien.

Ett av flera viktiga och intressanta resultat i studien är att barn är mycket känsliga för det sociala samspelet och anpassar sig efter hur andra agerar mot varandra. Det kallas tredjepartsinteraktion och handlar om samspelet mellan människor. Det Benjamin Kenward kan visa är att barn beter sig mot andra så som de förtjänar.

– Den som inte är snäll bemöts därefter, säger Benjamin Kenward.

Forskningen som han utfört bygger på en rad försök i det så kallade Barn- och Babylabbet i Uppsala, där man genom olika tester studerar barns psyke och utveckling. I Kenwards forskning har man bland annat låtit barn betrakta dockor som i några fall är snälla mot varandra och i andra dumma. De 4-åringar som bevittnar detta belönade i samtliga fall snällhet.

– Vi lät barnen dela ut låtsaskakor till dockorna, och kunde se att de belönade snällhet och undvek att ge kakor till de som varit dumma, säger Benjamin Kenward.

I ett annat försök kunde forskarna visa att barn dessutom gärna straffade sådana beteenden som de uppfattade som felaktiga.

– Redan i förskoleåldern har barn en utvecklad känsla för straff och en tydlig vilja att straffa de som gjort fel.

I ett av de försök som Benjamin Kenward utfört lät han barn i 5-årsåldern anonymt ge äckligt godis till en vuxen som betett sig illa mot en annan vuxen, och när barnen kunde vara anonyma tvekade de inte att straffa den felande.

– Det här visar inte bara att barn identifierar elaka eller antisociala beteenden – vilket vi sedan tidigare vet att redan spädbarn gör. Också spädbarn undviker de som är elaka, vilket tyder på att människor redan från späd ålder har kognitiv förmåga att bedöma andras handlingar moraliskt. Det syns i hjärnan när man undersöker det. Men våra undersökningar visar också att lite äldre barn är intresserade av att dela ut straff för oacceptabla beteenden, säger Benjamin Kenward.

Små barn har alltså en tydlig känsla för rätt och fel och agerar dessutom efter den.

– Intressant nog visar våra undersökningar att barn inte bara delar ut straff utan också är villiga att själv straffa de som förtjänar det, säger Benjamin Kenward.

Rättvisa och straff är alltså intimt förknippade hos de små barn som undersökts. Längtan efter hämnd och vedergällning är känd sedan tidigare, men däremot väldigt litet undersökt av utvecklingspsykologer
.
– Samtidigt har det här stora implikationer för samhället. För vilken betydelse har straffen för oss människor psykologiskt? Straff tycks spela en viktig psykologisk roll hos oss människor och i framtiden måste vi förstå viljan att straffa bättre för att förstå varför vi skapar rättsystem och hur vi kan förbättra dem, säger Benjamin Kenward.

Länk till slutredovisningen: Ett psykologiskt perspektiv på den tidiga moralutvecklingen.

Text: Jenny Björkman

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera