Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2013

Nya vägar att framställa småmolekyler som oskadliggör bakterier

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika är ett stort och växande problem och jakten på bättre läkemedel med nya verkningsmekanismer brådskar. Christoffer Bengtsson, kemiska institutionen vid Umeå universitet, har i sin avhandling utvecklat nya vägar att snabbare och mer effektivt framställa antibakteriella substanser.

Många sjukdomsframkallande bakterier använder hårliknande utskott, pili och curli, både för att kunna haka tag i varandra och för att lättare fastna på värdorganismens celler och lyckas infektera dem. Traditionell antibiotikabehandling, till exempel penicilliner och sulfa, dödar bakterierna eller hindrar dem från att växa.

Nackdelen med det angreppssättet är att bakterierna successivt utvecklar motståndskraft mot läkemedlet.
Christoffer Bengtsson och hans kollegor i professor Fredrik Almqvists forskargrupp har därför riktat in sin forskning på att avväpna bakterierna i stället för att döda dem, så att de tappar förmåga att binda till cellerna. Då utvecklas resistens inte lika snabbt.

I sitt doktorandprojekt har Christoffer Bengtsson jobbat med att vidareutveckla en typ av substanser, bicykliska 2-pyridoner. Dessa har visat sig kunna avväpna E.coli-bakterier som orsakar urinvägsinfektioner. Substanserna slår ut bakteriernas förmåga att bygga upp de hårliknande utskotten, de gör dem helt enkelt ”skalliga”.

Avhandlingsarbetet har handlat om att förenkla och förbättra framställningen av de antibakteriella substanserna, för att snabbare och mer effektivt kunna byta ut och addera komponenter.

– Vi hakar på olika grupper av små kemiska föreningar för att substanserna ska få bättre aktivitet. Det ska gå att använda mindre mängd av substanserna, men ändå få samma verkan, säger Christoffer Bengtsson. Förhoppningen är att dessa förändringar ska leda till förbättrade antibakteriella egenskaper, vilket vi har sett exempel på redan.

Projektet är fortfarande på forskningsstadiet, men bidrar med viktiga pusselbitar i jakten på nya läkemedel som kan ersätta dagens antibiotika.

Christoffer Bengtsson är född och uppvuxen i Ullared, Hallands län och har en masterexamen i kemi med inriktning på organisk kemi från Umeå universitet. Forskningen har utförts på kemiska institutionen, Umeå universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på: Synthesis of substituted Ring-Fused 2-Pyridones and applications in chemical biology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera