Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2013

Cellulosa kan ge mer biogas

Material rika på cellulosa kan få en stor betydelse för produktion av bränsle i framtiden. Just cellulosarikt material är något som Sverige har gott om, men i dagsläget används det inte för biogasproduktion. Anna Teghammar, doktorand på Högskolan i Borås, har studerat detta närmare.

– Min forskning handlar om att använda en ny sorts råvara för biogasproduktion som man inte använder sig av idag i någon större utsträckning, nämligen cellulosarika material. Detta är för att samhället i framtiden ska kunna producera mer biogas. Material rikt på cellulosa finns i t.ex. halm, trä och skogsrester. Dessa material är svårnedbrytbara och kräver en förbehandling innan de kan rötas till biogas.

Anna Teghammar har bl.a. tittat på olika förbehandlingsmetoder, samt hur man optimalt kan röta dessa råvaror tillsammans med andra material. Genom att omvandla de cellulosarika materialen till biogas kommer man att kunna producera mer biogas än vad som görs idag och därmed producera mer förnyelsebar energi.

– Det har varit intressant och känts meningsfullt att jobba med ett så viktigt ämne som att förbättra förutsättningarna för ökad produktion av förnyelsebar energi. Genom att göra det, kan jag dra mitt lilla strå till stacken för en bättre värld, säger Anna Teghammar.

Länk till artikel: Biogas Production from Lignocelluloses: Pretreatment, Substrate Characterization, Co-digestion, and Economic Evaluation.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera