Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2013

Kan fildelning beskattas?

I en doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätverk) utifrån konsumtionsbeskattning och upphovsrätt.

P2P-nätverk (kallas också icke-hierarkiska nätverk) blir ett allt viktigare sätt att utbyta digital information. Producenter av programvara, filmer, musik med mera står inför helt nya utmaningar, men också intressanta möjligheter när distributionssätten förändras. Beskattning är en särskilt kritisk faktor, med stora återverkningar på utvecklingen av en mogen och lönsam marknad.
Men faller P2P inom ramen för konsumtionsbeskattning? Vilka fördelar och vilka ekonomiska konsekvenser skulle det i så fall innebära?

I sin avhandling analyserar Cristina Trenta utmaningar och möjligheter genom att utgå från konsumtionsbeskattning och upphovsrätt, ställt mot en stats två grundläggande maktmedel: Rätten att beskatta och rätten att straffa olagliga handlingar.

– P2P-nätverk och P2P-teknik kommer att spela en viktig roll i distributionen av digitalt material. Om det blir som ett bekvämt och ekonomiskt alternativ, eller som en juridisk ödemark, återstår att se. Förhoppningsvis kommer den här boken att föra diskussionen framåt, säger Cristina Trenta.

Avhandlingen: VAT in Peer-to-Peer Content Distribution – Towards a Tax proposal for Decentralized Networks.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera