Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2013

Transportlösningar för en bilfri stadsdel

Stefan Holmlid, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, har fått närmare en halv miljon kronor från Vinnova för att tillsammans med ABB, Ericsson och Volvo skapa en prototypverkstad för tjänster inom ramen för den nya bilfria Vallastaden i Linköping.

– Vi ska utveckla metoder för att snabbt och enkelt kunna ta fram prototyper av tjänster som gör det möjligt att testa olika idéer på tänkta kunder. Vi kopplar projektet till den hållbara staden, Vallastaden, inom Bo16-projektet i Linköping, för att ge det en fast punkt i verkligheten, säger Stefan Holmlid, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

I en hållbar stad, eller stadsdel, finns ett stort behov av tjänster av olika slag, några exempel är transporter, kommunikation, vård eller värme. Men hur gör man en snabb, billig och användbar prototyp av en tjänst? Det ska Stefan Holmlid nu ta reda på, i nära samarbete med storföretagen ABB, Ericsson och Volvo.

– Arkitekterna kan gestalta husen, gatorna, torgen och träden, men det säger inget om vad som händer i staden, hur själva livet ter sig. Genom att ta fram snabba och billiga prototyper av tjänster kan vi också gestalta hur livet kommer att bli och skapa oss en föreställning om det, säger Stefan Holmlid.

Vallastaden är tänkt att vara bilfri. Ett exempel på tjänster är därför smarta transportlösningar, det behövs transporter för människor till och från resecentrum, för gods till och från butiker, mediatek och restauranger – och mycket mera.

– En viktig del av livet i staden, konstaterar Stefan Holmlid.

Ett par andra exempel är olika kommunikationslösningar eller uppgradering av mjukvaror till pumpar eller elmotorer på distans.

– Det är verkligen roligt att Vinnova valt att satsa på vårt projekt och intresset ökar nu starkt för tjänstedesign. Flera tidningar har tagit upp fenomenet, nu senast Veckans Affärer under rubriken ”Det nya svarta”, säger Stefan Holmlid.

Stödet innebär också att det blir möjligt att bjuda in utländska designers som får ge sin syn på tjänsterna i den hållbara staden.

Vinnova stöder projektet med 446 000 kronor inom utlysningen Utmaningsdriven innovation 2013.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera