Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2013

Nu är det rätt i tiden för gröna bränslen

En studie och långtidstester inom Luleå tekniska universitets forskningsbolag LTU Green Fuels visar att det är möjligt att fördubbla mängden gröna drivmedel som kan produceras vid svenska massabruk.

Robin Holm som bl a kör timmerbil med den gröna dieseln DME åt
Sveaskog är positiv till den miljövänliga dieseln. 

Tiden är mogen för storskalig produktion av gröna bränslen och Luleå tekniska universitets forskning öppnar vägen för ett fossilfritt transportsystem. Långtidstester och en förstudie som gjorts i vår inom universitetets forskningsbolag, LTU Green Fuels, visar mycket positiva resultat.
 
– Genom studien och testerna kan vi visa att det är möjligt att fördubbla mängden gröna drivmedel som kan produceras vid svenska massabruk, säger Rikard Gebart, ansvarig för forskningen vid LTU Green Fuels och professor vid Luleå tekniska universitet.

Universitetets forskning om gröna bränslen får stöd i en nyligen utgiven rapport från Kungliga Vetenskapsakademin. Den visar bl. a att det finns tillräckligt med biomassa i svensk skog för att i kombination med el kunna ersätta dagens bensin och diesel. Den visar även att förgasning som produktionsmetod och drivmedlen Metanol och den gröna dieseln Bio DME (dimetyleter) är de mest effektiva. Idag testkörs 8 volvolastbilar i landet på DME och sedan november 2011 körs två bilar i Piteå med drivmedlet. 

Robin Holm lastbilschaufför i Piteå kör en DME-driven lastbil bl. a med timmer åt Sveaskog.

– Jag tycker att den är trevlig att köra och vara omkring, den luktar ju ingenting och den går tystare, säger han. 

Särskilt på vintern går bilen bra på DME och allra bäst när det är riktigt kallt tycker Robin Holm. Bilens räckvidd med ca 600 liter DME i tanken och fullt lastad med timmer ligger kring 45 mil uppskattar han. 

– Vi har kört till Obbola utanför Umeå tur och retur med last båda vägarna och det går bra men knappast något längre, den går betydligt längre om man kör tom ena vägen, säger han. 

De viktigaste pusselbitarna som pekats ut i Vetenskapsakademins nya rapport, inklusive de mest effektiva bränslena, ryms inom universitetets forskning om gröna bränslen. Det mesta är på plats för forskningen inom LTU Green Fuels men det är en viktig pusselbit som saknas och det är ett brett politiskt stöd. 

– Politiska styrmedel krävs för att fasa ut billiga men miljöfarliga bränslen och det krävs dessutom fasta spelregler under minst 12-15 år så att det för kommersiella intressenter går att göra trovärdiga investeringskalkyler i storskaliga anläggningar, säger Rikard Gebart.

LTU Green Fuels, Luleå tekniska universitets nya forskningsbolag för gröna bränslen, har en nyckelroll i sammanhanget genom att det tillhandahåller en världsunik pilotanläggning där forskare och företag kan verifiera teorier och resultat från småskaliga försök. LTU:s mål är att skapa en gedigen vetenskaplig förståelse för delprocesserna som kan minska de tekniska och ekonomiska riskerna när processerna skalas upp i kommersiella anläggningar.

Under våren genomförs även praktiska försök med nya bränslen, t ex med pyrolysolja och förvätskat organiskt avfall, som förgasas med en ny teknik för framställning av gröna bränslen som kallas ”katalytisk förgasning”. 

Kungliga Vetenskapsakademiens rapport: Biodrivmedel – nu och i framtiden.
Länk till projektet om katalytisk förgasning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera