Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2013

Sportevenemang och socialt umgänge de mest berusande aktiviteterna

Var sjätte man över 30 år dricker sig berusad en gång i månaden – vanligast vid sportevenemang och i umgänge med vänner. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin som kartlagt vilka fritidsaktiviteter som kan kopplas till berusningsdrickande.

Fritidsaktiviteter brukar generellt vara förknippade med positiva effekter på hälsan. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i en studie kartlagt vilka fritidsaktiviteter som har starkast samband med intensivkonsumtion av alkohol.

I studien, som bygger på enkätsvar med 3 567 män och kvinnor samt ytterligare 2 888 personer som nyligen varit sjukskrivna, definieras intensivkonsumtion som ”fem eller fler standardglas alkohol vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden”.

I hela åldersspannet rapporterar 23 procent av männen att de har en intensivkonsumtion, att jämföra med 8 procent bland kvinnorna. Andelen intensivkonsumenter är i princip lika stor i gruppen sjukskrivna (7 procent av kvinnorna, 24 procent av männen). Bland män i åldrarna 30-64 är andelen med intensivkonsumtion 17 procent, det vill säga lite mer än var sjätte man.

I den icke sjukskrivna befolkningen sågs en ökad risk för intensivkonsumtion bland yngre kvinnor samt bland alla män som ofta umgicks med vänner. Eftersom intensivkonsumtion tidigare studerats enbart bland unga är detta ett intressant resultat, inte minst för att planera förebyggande verksamheter.

Även hos kvinnor och män mellan 31 och 64 år som ofta spelade dator/TV-spel , samt yngre män som ofta gick på sportevenemang, fanns det ett samband med intensivkonsumtion.  En lägre risk sågs hos yngre kvinnor och äldre män som ofta utövade någon sport, samt för män som regelbundet hade deltagit i någon religiös sammankomst.

 

Även i den sjukskrivna gruppen fanns en ökad risk bland män som ofta umgicks med vänner samt bland yngre män som ofta gick på sportevenemang. Något motsvarande samband fanns inte bland kvinnor. I den sjukskrivna gruppen förekom intensivkonsumtion mindre bland kvinnor i gruppen 31-64 år som ofta gick på bio/teater, utövade sport eller var ute i naturen.

Resultaten är enligt forskarna viktiga som underlag när förebyggande och hälsofrämjande insatser ska planeras.

– Det är också kunskap som kan underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, till exempel att rekreativa aktiviteter bland sjukskrivna kvinnor 31-64 år ”skyddar” mot intensivkonsumtion, säger Christina Andersson som medverkat i studien.

Forskarna konstaterar också att medan ett socialt nätverk generellt sett är viktigt för hälsan har social samvaro också ett tydligt samband med intensivkonsumtion av alkohol.

– Olika individer och grupper kräver olika insatser, men att hitta umgängesformer och arenor där alkoholkonsumtion inte är det centrala kan vara viktiga i sammanhanget, säger Christina Andersson.

Den aktuella studien, som publiceras i tidskriften Work, undersökte sambandet mellan intensivkonsumtion och totalt 18 olika fritidsaktiviteter, till exempel umgänge med vänner, vara ute i naturen, gå på sportevenemang, spela dator/TV-spel eller skriva blogg/dagbok. Forskningspersonerna delades upp i två åldersgrupper, 19-30 och 31-64 år.

Länk till artikel: Associations between leisure activities and binge drinking in adults: Findings from a Swedish newly sick-listed sample.

FAKTA
Hälsoresursprojektet är en studie som undersöker vilka individuella, organisatoriska och samhälleliga faktorer som påverkar att sjukskrivna personer återgår i arbete, samt vilka faktorer som främjar att personer inte blir sjukskrivna överhuvudtaget. I studien ingår personer i åldern 19 – 64 år i Västra Götaland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera