Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2013

Framtidens digitala turismupplevelser

Innovationsmyndigheten Vinnova har inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013 beviljat Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) en halv miljon kronor till ett initieringsprojekt som syftar till att utveckla digitala tjänster för att tillgängliggöra helhetsupplevelser av natur och kultur i hela Sverige. Projekttiteln är “The Ultimate Experience”.

Vinnovas motivering lyder “Tillgängligheten till hållbara, konkurrenskraftiga helhetsupplevelser av natur och kultur i hela Sverige är en utmaning och ett mål för hela Sverige, och en i delar outnyttjad potentiell tillväxtmotor. En slagkraftig konstellation som på ett konkret sätt arbetar fram konkreta lösningar, tjänster och erbjudanden, bedömer vi ha stor potential att nå samverkansprojekt i programmet utmaningsdriven innovationsanda”.

Projektets långsiktiga mål är att utveckla digitala plattformar som ökar turistens tillgänglighet till attraktiva, hållbara helhetsupplevelser av natur och kultur i Sverige. Plattformarna ska möjliggöra för företag i besöksnäring och leverantörer av digitala lösningar i hela kundresan att utveckla nya internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden utifrån dagens och framtidens kundbehov.

Projektpartners till Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) är SJ, Strömma Turism & Sjöfart, Malmö Aviation, klustermiljöerna Peak Innovation och Future Position X (FPX), Linköpings universitet, Ericsson, ETOUR, Stockholm Resilience Centre, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Region Dalarna, Region Gävleborg och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), via satsningen “center for eSociety”. 

– Det här är en mycket spännande utveckling och ett stort steg mot nya gemensamma innovationsmöjligheter och vi ser fram emot att vidareutveckla projektet tillsammans med alla inblandade. Det här är bara början. Det slutliga målet är att vi tillsammans ska kunna bidra till hållbar tillväxt, samhällsnytta och marknadspotential, säger Jan Lundin, VD, RTS.

Projektet har beviljats medel för att driva en initieringsfas där målet är att fördjupa sig i området att tillgängliggöra helhetsupplevelser av natur och kultur i hela Sverige, stärka projektkonsortiet och slutligen inkomma med en steg 2-ansökan till Vinnova. Projekttiteln är “The Ultimate Experience — enabling accessibility to nature and culture in Sweden”. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera