Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2013

Stockholmarnas mode – mer än denim och monokrom siluett

Svensk stil – och då specifikt stockholmsk stil – rymmer mer än det demokratiska och monokroma. Den första avhandlingen från Centrum för Modevetenskap är en etnografisk studie som undersöker samspelet mellan stil, sexualitet och kön i det samtida Stockholm.

Forskaren Philip Warkander ställer i sin avhandling frågor kring vad begreppet stil egentligen innebär. Vilka variabler och frågor påverkar hur vi klär oss och med vilka konsekvenser, särskilt för frågor kring kön och sexualitet. Det är en etnografisk studie som diskuterar tre olika forskningsmetoder, deltagande, observation, semi-strukturerade intervjuer och studier av de intervjuades stilar, som genomfördes under två år och som i huvudsak är avgränsat till samtida Stockholm.

– De senaste årens tal om det svenska modeundret har fokuserat på en denimbaserad och monokrom siluett, och menat att svensk stil i mångt och mycket går att beskriva som bärbar, demokratisk och unisex. Min avhandling visar att stil i en svensk kontext är mer mångfacetterad än så, och rymmer långt mer komplexa uttryck än vad som generellt sett brukar diskuterats, säger Philip Warkander.

Begreppet stil som analytiskt redskap
Avhandlingen använder stilbegreppet som ett analytiskt redskap, vilket bidrar till en mer nyanserad förståelse av vad stil egentligen är. Traditionellt sett inom modeforskning har mode och stil fungerat som varandras motsats, där mode definieras av högt tempo och estetiska uttryck som ständigt förändras, medan stil representerat det klassiska och konstanta.

– När jag analyserat det empiriska materialet genom stil begreppet har jag demonstrerat att även stil är föränderligt och tillfälligt, och att relationen mellan de två termerna är mer komplex, säger Philip Warkander. För att sammanfatta kan jag säga att avhandlingens bidrag till det vetenskapliga samtalet återfinns på två nivåer, dels gällande bilden av svensk – och då specifikt stockholmsk – stil som rymmande mer än det demokratiska och monokroma, dels gällande ett ifrågasättande och utvecklande av det befintliga stil begreppet inom modeforskning.

Philip Warkander har en bakgrund som etnolog men har de senaste fem åren varit verksam som doktorand vid Centrum för modevetenskap vid Stockholm universitet. Utöver detta har han även undervisat i modeteori vid Beckmans Designhögskola och i genusvetenskap vid Södertörns högskola samt skrivit texter för både modetidningar och museiverksamheter.

Avhandlingens titel: ”This is all fake, this is all plastic, this is me – An ethnographic study of the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm”

Läs mer om Centrum för modevetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera