Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2013

Pilotanläggningen i Örnsköldsvik blir en demoanläggning för bioraffinaderi

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer att under ett år utvärdera hur den nya användningsmöjligheten tas emot av industrin, universitet och institut för att driva nya innovationer. Vinnova och Energimyndigheten avsätter 28 Mkr för genomförande av FoI-projekt som kan sökas av företag, institut och akademi och genomföras i anläggningen.

Omstruktureringen av verksamheten innebär att SP tar ett övergripande ansvar för försäljning och kontakter med kunder medan ägande av anläggningen kvarstår i nuvarande form. Verksamheten vid demoanläggningen i Örnsköldsvik som i huvudsak nyttjats för utveckling av cellulosabaserad etanol utvidgas till att omfatta ett brett spektrum av produkter baserade på kombinationer av kemiska processer och industriell bioteknik.  Det handlar om att nyttja bioråvaran för nya innovationer, exempelvis olika gröna kemikalier, material, biodrivmedel och bioenergi. Övertagandet av verksamhetsansvaret är en del i en större satsning inom SP mot bioekonomi, det vill säga ett samhälle som baseras på förnyelsebara råvaror.

– Vi har gjort en förstudie som visar på starkt intresse från företag, universitet och institut för projekt i demoanläggningen, säger Markus Norström, chef för SPs affärsområde Energi. När nu verksamheten breddas mot en stor del av bioraffinaderiområdet är det också logiskt att anläggningen får namnet “Biorefinery Demo Plant”, vilket bättre beskriver demonstrationsanläggningens alla möjligheter.

– Vi ser en närvaro i Örnsköldsvik som mycket viktigt för att stärka vår närvaro i en region som är framstående inom bioraffinaderi, säger Maria Khorsand, SPs koncernchef.

– Örnsköldsvik är en viktig bioraffinaderinod i Sverige. Med vår satsning på bioekonomi passar det bra att vi engagerar oss i demoanläggningen för bioraffinaderiutveckling. Sedan tidigare har vi knutit Sune Wännström, före detta forskningschef på Sekab och med lång erfarenhet från skogsindustrin, till vår organisation som ett första steg i en Örnsköldsviksetablering.

Om Pilotanläggningen:
Pilotanläggningen i Örnsköldsvik invigdes 2004 som en nationell anläggning för utveckling av etanol från skogsråvara och annan lignocellulosa. Sedan dess har flertalet processer eller delprocesser för etanol prövats i anläggningen med gott resultat och med stöd från bland annat Energimyndigheten och Vinnova.

Utvecklingen av cellulosabaserad etanol har gått vidare till demonstration i kommersiell skala.  Därför finns nu ett utrymme att använda anläggningen i Örnsköldsvik för andra ändamål i form av gröna kemikalier, drivmedel och material framställda med andra bioraffinaderiprocesser. 

Stödet från Energimyndigheten och Vinnova är för att stimulera fortsatt användning av anläggningen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera