Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2013

Problemfylld till välmående – Karlskrona under 30 år

Från att inte kunna motivera folk att flytta dit, till en välmående och växande stad. Mareile Walter vid Blekinge Tekniska Högskola har undersökt Karlskronas omvandling under perioden 1980-2010 i sin avhandling “Making Plans – Telling stories”.

Avhandlingen beskriver den omfattande transformationen av staden Karlskrona mellan 1980 och 2010 genom att undersöka vilka berättelser om staden Karlskrona det finns i kommunala dokument och hur dessa berättelser karakteriserar staden och dess invånare. Visserligen existerar många berättelser om en stad samtidigt, men berättelser av kommunala företrädare är de som guidar den lokala politiken, därför är det viktigt att granska dem.

Fyra dokument, en välkomstbok för nya invånare från 1980 och kommunens tre översiktsplaner från 1991, 2002 och 2010, undersöks med hjälp av narrativ analys, där berättelserna bland annat jämförs med traditionella literariska genrer. Resultaten visar tydliga skillnader i hur staden beskrivs och i de föreställningar de förmedlar om den ”ideala” medborgaren.

Stora förändringar på 30 år
I välkomstboken från 1980 skildras Karlskrona som en stad med stora problem och den ger egentligen inte något skäl varför någon skulle vilja flytta till staden. Bakåtblickande utläggningar om historien förhindrar en utsaga att staden är en trevlig plats att bo på; medborgaren beskrivs mest som objekt för välfärdsadministrationen.

Översiktsplanen från 1991 däremot andas framtidstro och befrielse från Kalla Krigets inskränkningar; planen ska göra både invånarna och planerarna medveten om att Karlskrona kan vara någonting annat än den slutna militär- och industristaden. 2002 verkar vara en tid av stora omvälvningar, men även konflikter; invånarna uppmanas i översiktsplanen att anta nya värderingar som passar till det ”Nya Karlskrona” som ska vara en stad för entreprenörer och turister.

Den aktuella översiktsplanen från 2010 beskriver en välmående, växande stad, där ekonomisk tillväxt och bevarandet av miljön och kulturarvet går hand i hand. Invånarna skildras som medvetna konsumenter. Den planen är tydligt präglad av värderingar som är karaktäristiska för en yngre urban medelklass.

Tekniska dokument berättar en historia
Studien visar att staden Karlskrona inte bara har gått igenom en omvälvande transformation av dess näringsliv under de senaste 30 åren, men att också att de lokala makthavarnas syn på staden och dess invånare har förändrat sig kraftigt – och att det ena betingar det andra.

Studien visar att skenbart tekniska dokument som kommunala översiktsplaner gör mycket mer än att visa var det ska finnas nya bostadsområden eller vägar. De konstruerar en föreställning av ett idealt samhälle. Därför är det viktigt att medborgarna tar aktivt del i diskussionen i ett tidigt skede av arbetet för en ny plan för att kritiskt kunna granska och kanske påverka planens grundläggande berättelse.

Länk till avhandlingen: Making Plans – Telling Stories: planning in Karlskrona/Sweden 1980-2010.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera