Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2013

Cykelhjälmsanvändningen bland vuxna ökar

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i Sverige. Resultat från 2012 års studie visar att den genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorier har ökat till den högsta nivån hittills. Barn använder fortfarande hjälm i högre utsträckning än vuxna men användningen har minskat bland högstadieelever.

I VTI notat 12-2013 visas att cykelhjälmsanvändningens ökning år 2012 jämfört med 2011 gäller främst cyklister på cykelstråken. För övriga kategorier har andelen varit i stort sett oförändrad, medan den för barnen på högstadiet har minskat.

Barn under 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälmanvändning på ca 70 procent. Grundskolebarn (6–15 år) använder cykelhjälm i något mindre omfattning och det är stor skillnad mellan olika åldersgrupper: 34,4 procent på högstadiet (13–15 år) och 84,5 procent på låg- och mellanstadiet (6–12 år).

Bland vuxna som cyklar till/från arbetsplatser är det drygt 24 procent som använder hjälm. Flest cyklister observeras på cykelstråken. Här redovisas dels resultatet för alla observerade cyklister, dels resultatet för endast vuxna. På cykelstråken är cykelhjälmsanvändningen totalt 31,1 procent och för gruppen vuxna 29,9 procent.

Den sammanvägda genomsnittliga andelen hjälmanvändare sett över alla cyklistkategorier har även år 2012 ökat till den hittills högsta nivån. Den nya cykelhjälmslagen för barn upp till 15 år som började gälla i januari 2005 innebar att en ökning av hjälmanvändningen tog fart åren 2004/2005 och fortsatte t.o.m. 2008, vilket följdes av en stagnation som bröts år 2011. Det skattade värdet på den genomsnittliga hjälmanvändningen är 33,2 procent för år 2012, vilket är något högre än rekordet 31,8 procent år 2011.

Länk till studien.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera