Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2013

Behandlingsmetod räddar diskbråckspatienter från operation

Var fjärde patient med diskbråck i ländryggen blev smärtfria på två veckor med hjälp av strukturerad sjukgymnastik – och endast ett fåtal behövde opereras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden och sjukgymnasten Gunilla Limbäck Svensson har i sin avhandling utvärderat en strukturerad sjukgymnastisk behandlingsmetod för patienter med diskbråck i ländryggen.

Sjukgymnastiken bestod av Mekanisk Diagnostik och Terapi, också benämnd McKenzie-metoden, kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskler.

I studien ingick 41 patienter som på grund av intensiv ischias-smärta i benet var aktuella för operation men behandlades med sjukgymnastik. Efter två veckors sjukgymnastisk behandling hade var fjärde patient blivit av med smärtan.  

– Ytterligare tre månader efter behandlingsstart hade majoriteten av patienterna förbättrats markant. De hade mindre smärta, var inte lika rädda för att röra sig, hade högre tilltro till sin egen förmåga, mindre nedstämdhet och högre livskvalitet. Två år efter behandlingen hade endast ett fåtal patienter opererats, säger Gunilla Limbäck Svensson som presenterar rönen i sin avhandling.

En annan fördel med den strukturerade sjukgymnastiken är att den utan risk kan påbörjas före sedvanlig magnetröntgenundersökning, vilket innebär att patienterna kan få hjälp tidigare.

Tre år efter behandlingen har Gunilla Limbäck Svensson följt upp tjugo patienter, varav hälften behandlats med strukturerad sjukgymnastik respektive hälften opererats. Uppföljningen visar att patienter som fick sjukgymnastik ofta var fysiskt aktiva trots sina besvär, medan opererade patienter uttryckte mer oro och undvek fysisk aktivitet.

McKenzie-behandling har inte ansetts fungera för patienter med diskbråck och dessa patienter har därför sällan erbjudits behandlingsmetoden. Som ett resultat av avhandlingen bör patienter med diskbråck i ländryggen enligt Gunilla Limbäck Svensson rekommenderas McKenzie-metoden kombinerat med stabiliserande träning av bålmuskulatur innan operation övervägs.

Avhandlingen Evaluation of a structured physiotherapy treatment model for patients with lumbar disc herniation försvarades vid en disputation den 12 april.

FAKTA
Målet med strukturerad sjukgymnastik är att patienten med hjälp av egna övningar ska minska smärta och öka den fysiska aktiviteten. Patienten och sjukgymnasten utforskar tillsammans hur kroppen reagerar på olika positioner och belastningar med avsikt att minska smärta och bli oberoende av andras hjälp. Den stabiliserande träningen utökas sedan successivt från övningar utan belastning till träning med vikter och träningsmaskiner.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera