Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2013

Mistra överväger att satsa på humaniora

Environmental humanities är ett nytt och växande forskningsfält. Nu överväger Mistra en utlysning inom området och har tagit hjälp av en internationell expertgrupp. I juni fattar Mistras styrelse ett beslut.

Fokus för Mistras utlysningar genom åren har främst varit naturvetenskaplig och teknisk forskning. Med åren har en allt större andel av finansieringen gått till samhällsvetenskaplig och policyinriktad forskning. Nu kan det eventuellt vara dags för en utlysning som greppar hållbarhetsfrågorna också ur ett humanistiskt perspektiv.

– Tanken att stödja forskning inom grön humaniora har funnits hos oss i ett par års tid. Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp för titta närmare på förutsättningarna för en utlysning, säger Johan Edman på Mistra.

Ett växande forskningsfält
Environmental humanities är ett fält under framväxt. Forskningsgrupper har etablerats vid flera av de stora universiteten runtom i världen, konstaterar David Nye, professor i amerikansk historia vid Syddansk universitet i Danmark, och ordförande i Mistras expertgrupp som nu analyserar området.

Det finns ledande forskargrupper exempelvis vid Stanford  samt i München, Melbourne och Beijing. Även i Sverige har forskningsmiljöer börjat växa fram, bland annat har KTH nyligen startat Environmental Humanities Laboratory.

– Det finns framstående akademiker inom området i Sverige, men för närvarande saknas systematiskt stöd och koordination av deras verksamhet, säger David Nye.

Ska föreslå eventuell utlysning
Under våren arbetar expertgruppen vidare och lämnar sina slutsatser till Mistras styrelse. Bland annat ett förslag på hur en eventuell utlysning skulle kunna utformas. Om det blir en utlysning är det inte säkert att det blir i form av ett traditionellt forskningsprogram. Enligt Johan Edman skulle Mistra också kunna pröva alternativa finansieringsformer, exempelvis en forskarskola eller någon form av projektfinansiering.

– Det skulle ligga i linje med Mistras stadgar att bygga upp kompetens, för att möjligen senare starta ett större forskningsprogram. Men hur vi ska gå vidare är upp till expertgruppen att föreslå och styrelsen att besluta om, säger Johan Edman.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera