Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2013

Allmännyttan under lupp

Ett flerårigt forskningsprojekt som ska granska de allmännyttiga bostadsföretagens samhällsnytta drar nu i gång. Projektet ”Allmännyttan 2.0 – Samhällsnytta i en ny tid?” leds av professor Tapio Salonen.

Det har skett stora förändringar på den svenska bostadsmarknaden, bland annat har en omfattande marknads- och EU-anpassning skett.

– De allmännyttiga bostadsbolagen har spelat en mycket viktig roll i den svenska välfärdsutvecklingen. Frågan är vilken roll de kommer att ha i framtiden. Och om de har förmågan till förnyelse så att de kan leva upp till målsättningarna om förnyade insatser och perspektiv i vår föränderliga tid, säger Tapio Salonen, professor vid Malmö högskola.

De allmännyttiga bostadsbolagen, idag cirka 300 stycken, har länge spelat en väsentlig roll för det svenska bostadsbyggandet. Under de senaste decennierna har det dock skett flera bostadspolitiska förändringar, bland annat infördes en ny lag år 2011. I denna står det bland annat att de allmännyttiga bostadsföretagen ska verka enligt affärsmässiga principer, något som fått stor uppmärksamhet. Samtidigt säger lagen att företagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och att bolagen har ett samhällsansvar.

Frågan är vilken samhällsnytta de allmännyttiga bostadsbolagen har idag? Går det att förena samhällsnytta med affärsmässighet och i vilken grad kan kommunerna använda de allmännyttiga bostadsföretagen på ett nytt vis när det gäller samhällsbyggandet? Detta är några av de frågor som forskarna ska se närmare på.

– Vi kommer bland annat studera hur bolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och ta fram metoder för att bedöma och följa upp värdet av dessa, säger Salonen.

Det handlar om insatser som berör allt från utbildning och arbete till kultur och fritidssysselsättning i bostadsområdena.

Förutom Tapio Salonen, som leder projektet, kommer flera andra forskare från Malmö högskola att delta i forskningsprojektet, bland annat Martin Grander, Gunnar Blomé och Stig Westerdahl.

– Därutöver kommer vi anlita forskare från andra lärosäten som har spetskompetens inom olika områden, säger Salonen.

Forskningsprojektet kommer att ske i nära samarbete med de allmännyttiga bostadsföretagen.

– Dialogen med företagen är en viktig del av forskningsprocessen och ger bostadsföretagen möjlighet att ta till sig kunskapen på ett effektivt vis, säger Salonen.

Forskningsprojektet ”Allmännyttan 2.0 – Samhällsnytta i en ny tid?” finansieras av SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera