Artikel från Lunds universitet
10 april 2013

Rymdstoft landar på Medicon Village

Professor Birger Schmitz och hans forskarlag flyttar till Medicon Village för att där bedriva sin banbrytande forskning kring det meteoritflöde som skett till jorden under de senaste årmiljarderna.

Birger Schmitz är geolog vid Lunds universitet och världsledande inom framväxande forskning kring livets historia i ett större astronomiskt perspektiv. För ett drygt år sedan fick han 20 miljoner kronor av det europeiska forskningsrådet, ERC, en åtråvärd och prestigefylld utmärkelse i forskarvärlden. Anslagen går till vågade och annorlunda forskningsidéer som förväntas ge genombrottsresultat.

– När jag fick det här stora anslaget ändrades lokalbehoven över en natt, sammanfattar Birger Schmitz anledningen till flytten.

Och det är inte bara större lokaler som behövs. Det är också lokaler som fungerar för att i stora kar fyllda med saltsyra lösa upp tonvis av utgrävda sedimentbergarter. På så sätt ska meteoritkorn som föll på forntida havsbottnar utvinnas, är tanken. Förfarandet ställer stora krav på ventilationsanläggningen och skräddarsydda lokaler i bottenplan – något som kunde ordnas på Medicon Village. Tonvis med sedimentbergarter från olika tider i jorden historia kommer att fraktas till Lund från hela världen; Argentina, Kina, Spanien och från Stilla Havets bottnar.   

– Genom att studera mineralkornen från meteoriter hoppas vi kunna knyta ihop livets evolution med händelser i solsystemets och galaxens historia, säger Birger Schmitz.

– Vi arbetar exempelvis med mineralkorn från den himlakropp som slog ner för 65 miljoner år sedan och utplånade dinosaurierna. Vi ställer frågan om kroppen kolliderade med jorden på grund av en störning av hela solsystemet, till exempel från en annan stjärna som passerade för nära.

Sedimenten förväntas även berätta på vilket sätt solsystemet rörelse genom vår galax påverkat jorden de senaste årmiljarderna! Det tar ca 250 miljoner år för solsystemet att fullborda ett varv runt galaxens centrum. De stora istidsperioderna på jorden uppträder med samma frekvens och kanske finns ett samband.

Han kallar sitt eget område för astrogeobiologi. Det kan beskrivas som en något ovanlig, men dock, gren inom life science, som ju är temat för de verksamheter som huserar på Medicon Village.

Från och med 1 juli kommer Birger Schmitz jämte fem kollegor och studenter finnas i byggnad 403. Där hyr han 275 kvm enligt ett tioårigt hyresavtal som Lunds universitet skrev under idag. Strax dessförinnan kommer ca 200 cancerforskare från Lunds universitet att ha flytta till Medicon Village.

Mineralkornen som separeras i det nya laboratoriet kommer att studeras av ett dussin forskargrupper över hela världen i samarbete med Birger Schmitz.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera