Tema

Städernas parker främjar välbefinnande

I en forskningsrapport skriven av bland annat forskare från SLU dokumenteras för första gången bevis för de många fördelar som parker har i städer. Rapporten visar att det finns starka bevis för att parker har positiv påverkan på till exempel biologisk mångfald och fysiska aktiviteter.

I en forskningsrapport skriven av bland annat forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) dokumenteras för första gången på ett systematiskt vis bevisen för de många fördelarna med parker i städer.

Rapporten, skriven av fyra forskare från Sverige, Danmark och Malaysia, visar att det finns starka vetenskapliga bevis för stadsparkers positiva påverkan på t ex biologisk mångfald (artrikedom), fastighetspriser, fysiska aktiviteter som minskar riskerna för fetma, och lokal nedkylning.

När det gäller andra förtjänster, som stressminskning och ökad mental hälsa är bevisbasen måttligare. Stadsparker som ett sätt att öka den allmänna hälsan är en högst aktuell fråga i tider av global urbanisering. Rapporten sammanfattar forskningsrön utifrån en systematisk genomgång av aktuella expertgranskade forskningstidskrifter och kan användas till stöd för beslutsfattare men också till att uppmuntra forskare att söka ytterligare bevis.

Hela rapporten kan läsas här:
http://www.ifpra.org/images/park-benefits.pdf

Städernas parker främjar välbefinnande

 lästid ~ 1 min