28 mars 2013

Ny möjlighet för SLU ta emot USA-donationer

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kan sedan årsskiftet ta emot donationer från USA genom fonden American Friends of the Swedish University of Agricultural Sciences. Pengarna ska användas till studier på en av världens äldsta hästraser – achaltekeer.

Amerikanska donatorer kan nu göra skatteavdrag motsvarande den summa pengar som de donerar till SLU. Detta gäller i alla amerikanska stater. Endast ett fåtal svenska universitet kan erbjuda denna möjlighet i dag. Även svenska företag med dotterbolag i USA kan använda sig av denna möjlighet om de är intresserade av att stödja SLU.

– Vi ställdes inför ett besvärligt problem i höstas. En forskare på fakulteten hade utlovats en donation från USA på villkor att skatteavdrag beviljades. Allt var tvunget att ske mycket fort, för i annat fall skulle donationen gå till ett amerikanskt universitet, säger Christine Jakobsson som är samverkanskoordinator på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och bland annat arbetar med fundraising.

Genom Christine Jakobssons goda kontakter kunde affären gå i hamn genom att SLU blev medlem i organisationen KBFUS (King Baudouin Foundation US) som möjliggör att amerikanska donatorer kan stödja icke-vinstbringande initiativ med skatteavdrag. Den utlovade donationen på 35 000 dollar från USA anlände till SLU strax före årsskiftet.

Forskaren Sofia Mikko på SLU:s institution för husdjursgenetik ska använda pengarna till genstudier på den urgamla hästrasen achaltekeer. Den kommer från regionen Achal i Turkmenistan norr om Iran och är känd för sin stora kraft och uthållighet. Den är en god galopphäst men passar även för till exempel distansritt. Hästrasens historia går tillbaka till 3000 – 2000 f Kr och den är en direkt ättling till den turkmenska hästen som levde under antiken. Achaltekeern är en av världens äldsta hästraser och dess förfäder var troligtvis bland de första domesticerade hästarna. Det finns i dag endast cirka 6 000 achaltekeer i världen. De kännetecknas ofta av en guldskimrande päls.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera