Artikel från Brottsförebyggande rådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2013

Samverkan för våldsutsatta kvinnor kan förbättras

Den fysiska miljön och bemötandet får högt betyg av de kvinnor som har kontakt med koncept Karin i Malmö; ändå deltar inte så många som önskvärt i polisutredningarna. Polisens handläggningstider är långa och deras utredningar har brister. Men det senaste året har förbättringar skett. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som släpps idag.

– Generellt är de kvinnor som får stöd via koncept Karin nöjda med verksamheten, säger Nadja Bogestam, utredare på Brå. Något som kvinnorna särskilt lyfter fram är de specialanpassade lokalerna och den fysiska miljöns betydelse, inte bara för dem själva utan också för deras barn. Kvinnorna är även nöjda med bemötandet från socialsekreterare och polis och uppskattar den uppsökande verksamheten.

En hel del av kvinnorna behöver ändå mer hjälp än vad de kan få från koncept Karin. De uppger att de hade önskat ett längre samtalsstöd. Flera behövde också hjälp med bostad och ekonomi, något som man inte arbetar med på koncept Karin.

Långa handläggningstider och låg uppklaring
Underlaget till Brås rapport är material från 2010 och 2011. Då tog det i genomsnitt 139 dagar för Polisen att handlägga ett ärende om våld i nära relation som anmälts genom koncept Karin. Den genomsnittliga handläggningstiden för motsvarande ärenden i jämförelseområdet Västerås var 70 dagar. Andelen ärenden på koncept Karin som överlämnades till åklagare för lagföring var 29 procent, vilket var i nivå med riksgenomsnittet. Brå kunde dock se en hel del brister i sättet att arbeta med utredningarna; till exempel förhördes inte en tredjedel av de misstänkta och de vittnen som fanns.

När koncept Karin startade fanns också förhoppningar om att det goda omhändertagandet skulle leda till att fler kvinnor ville delta i polisutredningen. Den effekten har emellertid inte uppnåtts.

– Skälen till att kvinnorna inte vill delta är komplexa och är troligen svåra att påverka genom ett bättre bemötande, säger Nadja Bogestam. Men det är glädjande att se att polisens arbete förbättrats avsevärt på flera punkter under 2012. Handläggningstiderna har blivit kortare och fler ärenden klaras upp.

Rapporten Utvärdering av koncept Karin (Brå 2013:8) går att ladda ner på www.bra.se

FAKTA
Koncept Karin i Malmö innebär att socialtjänst och polis arbetar i samma lokaler enbart med ärenden som rör våld i nära relationer. Miljön är särskilt anpassad för att skapa trygghet och hemkänsla. I Koncept Karins uppdrag ingår även att sprida kunskap, såväl nationellt som internationellt, om våld i nära relationer och om den samverkansmodell man byggt upp.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera