Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2013

Nödraket från forskare om klimathotet

Naturvetarna har klargjort att temperaturhöjningen som är på väg kommer att dränka våra hus och vägar och ge oss värmeböljor då många av oss dör. Så varför agerar inte politikerna? Samhällsvetaren Stellan Vinthagen visar hur dagens maktförhållanden hindrar förändring.

Världen går just nu mot en katastrofal temperaturhöjning på fyra grader. Konsekvenserna blir kraftigt stigande havsnivåer, översvämningar och dödliga värmeböljor. Stellan Vinthagen, docent i sociologi vid Högskolan Väst, slår fast att det är de rådande maktstrukturerna som gör politikerna handlingsförlamade. Och han ser samhällsvetarna som en nyckelgrupp om detta ska förändras.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel analyserar han den kortsiktighet som finns inbyggd i dagens politiska och ekonomiska system. Det saknas drivkrafter för att planera på 10-50 års sikt. Världen har ingen samlad politisk styrning. Vi är uppdelade i cirka 200 nationalstater varav ungefär hälften har någon form av demokrati.

– Men politikerna väljs på 3-4 år, vilket är extremt korta perioder. Samtidigt har vi en ekonomi där kortsiktiga vinster är oerhört avgörande, säger Stellan Vinthagen.

Politikerna måste agera så att de tillfredsställer väljarna annars blir de inte valda. Och väljarna vill oftast ha det bättre nu på en gång. Företagen måste generera kortsiktiga vinster. Annars kan de inte existera.

– Vi har en ekonomi som driver oss in i en självdestruktiv situation som kommer att förstöra grunden för den civilisation vi känner, säger Stellan Vinthagen.

Han menar att samhällsvetarna måste starta ett arbete för att förändra våra politiska och ekonomiska system.

– Vi behöver ett arbete motsvarande det vi har sett hos naturvetarna i FN:s klimatpanel. Samhällsvetarna måste samlas och fundera över vilken typ av samhälle vi ska ha som inte är självdestruktivt, alldeles oavsett om man tänker borgerligt eller vänster. Vi måste hitta en ekonomi som fungerar utan att förstöra sig själv, säger han.

Den samhällsvetenskapliga klimatpanel han efterlyser behöver samarbeta med transnationella folkrörelser. Stellan Vinthagens forskning handlar om sociala rörelser och aktivism och hur dessa förändrar samhället.

–  Om man tittar på det historiskt så har grundläggande förändringar aldrig skett på något annat sätt än genom folklig mobilisering, säger han.

Men än så länge är den folkliga klimatrörelsen svag. Det finns inte ett tillräckligt tryck underifrån på politikerna.

– Jag är inte överdrivet optimistisk. Min artikel är en nödraket, säger Stellan Vinthagen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera