Tema

Mutationer hos maskar förklarar kolesterolmediciners biverkningar

Snart kan det bli möjligt att förhindra biverkningar för de miljontals människor världen över som använder läkemedel baserade på statiner för att sänka kolesterolhalten i blodet. Det visar forskningsresultat från Göteborgs universitet, som publiceras i ansedda tidskriften PNAS. Resultaten kan eventuellt möjliggöra att man kan ge statiner i mycket höga doser för cancerbehandling.

Tiotals miljoner patienter får dagligen mediciner baserade på statiner och en stor del av dem (över 10 procent) får muskelvärk som ibland leder till att man slutar med statinbehandlingen.

Genom att bättre förstå de mekanismer som styr statiners biverkningar gör vi det möjligt att utveckla nya metoder för att förhindra biverkningar eller att identifiera patienter med risk för biverkningar, säger forskaren Marc Pilon, vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, som har lett forskargruppen.

Marc Pilon och hans kollegor kunde 2009 visa hur statiner eventuellt kan förhindra aktivering av en klass av onkogener och att det finns stora möjligheter att utveckla effektiva cancermediciner baserade på statiner.

Nu har forskargruppens nya rön också visat på praktiska möjligheter att använda statiner för cancerbehandling.

Vårt arbete visar på metoder som eventuellt kan tillåta mycket högre doser av statiner att tolereras av patienter, som kan vara önskvärt i samband med cancerbehandling, säger Marc Pilon.

Statiner reducerar blodets kolesterolhalt genom att blockera särskilda enzym som är aktiva i ämnesomsättningen. För att kunna studera statinernas bieffekter har forskarteamet utfört försök på en särskild mask, C. elegans, som inte producerar kolesterol. Masken är en cirka 1 mm lång rundmask som bara består av omkring 1 000 celler.

Forskarna kunde hos maskarna isolera fyra mutationer som gör att maskarna är resistenta mot de giftiga effekterna av statiner. Maskarna med de mutationerna kan föröka sig med så höga nivåer av statin att de är dödliga för vanliga maskar.

Forskargruppen kunde visa att motståndskraften mot statiners biverkningar hör samman med en förändring i arvmassan för ett speciellt protein som aktiverar en försvarsmekanism för cellen som kallas Mitochondrial Unfolded Protein Response (UPRmt).

Men resultaten från försöken med C. elegans har vidare betydelse; vi kunde framkalla statinresistans genom att på kemiskt väg aktivera UPRmt i C. elegans i jäst och även i däggdjursceller, säger Marc Pilon.

Resultat är alltså mycket lovande för möjligheterna att kunna reducera biverkningarna av statiner som kolesterolmedicin och också för möjligheterna att kunna använda statiner för att bekämpa cancertumörer.

Mutationer hos maskar förklarar kolesterolmediciners biverkningar

 lästid ~ 2 min