Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2013

Forskning om användbarhet och användarupplevelse

Jeff Winter, BTH, försvarar sin avhandling i ämnet programvaruteknik: ”The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult.” Produktkvalitet är viktigt för att kunna nå produktframgång. Användbarhet och användarupplevelse är viktiga kvalitetsfaktorer.

De är speciellt viktiga när det gäller högteknologiska produkter, på en föränderlig marknad, som kräver användbara produkter som uppfyller krav som kanske inte ens användarna själva vet att de har. Det är svårt för företag att producera produkter med god användbarhet och användarupplevelse. Jeff Winters forskning ger några förklaringar till varför det är så svårt och hur vi kan jobba för att bli bättre på det.

Forskningsresultaten som Jeff lägger fram bygger på många års fältarbete. De skedde i nära samarbete med två vitt skilda företag, i väldigt olika branscher, med olika produkter men som ändå ställdes inför liknande krav för att lyckas. Jeff började samarbeta med det unga företaget UIQ Technology AB, som var tidigt ute med att utveckla smarta mobiltelefoner. Samarbetet fortsatte med ABB Robotics, en helt annat typ av företag med en annat typ av produkt, som också började inse vikten av användbarhet och användarupplevelse. Med sitt starka fokus på vardagsarbete inom företagen handlar Jeffs forskning om hur organisationer faktiskt jobbar med användbarhet och användarupplevelse och om faktorerna som gör detta arbete svårt. Den diskuterar hur företag kan tänka för att arbeta mer effektivt med användbarhet och användarupplevelse.

Arbetet på UIQ resulterade bland annat i ett användbarhetstest som var en viktig pusselbit i strävan att göra användbara produkter. Forskningen med ABB resulterade i en grafisk kartläggning till varför det var så svårt att jobba med frågorna och hur man kan tänka för att bli bättre. Forskningen visar hur viktigt det är att jobba i nära samarbete med riktiga användare och hur man kan jobba med detta när man inte ens vet vem användaren är, eller när användaren är hela världen.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdag 27 mars 2013
Tid: Kl 10:00
Plats: Sal J 1630, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera