Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2013

Vilka faktorer påverkar bostadspriserna?

Pia Nilsson har doktorerat i nationalekonomi. Avhandlingen har titeln ”Price Formation in Real Estate Markets” och handlar om prisbildning på fastighetsmarknaden, differentierade produkter och hur lokala faktorer påverkar mark- och bostadspriser.

Avhandlingen består av fyra uppsatser som handlar om prisbildning på fastighetsmarknaden, differentierade produkter och hur lokala faktorer påverkar mark- och bostadspriser.

Pia Nilsson har undersökt hur olika typer av platsspecifika faktorer påverkar bostadspriserna. Hon har också studerat hur priserna på jordbruksmark och jordbruksfastigheter påverkas av jordbrukspolitik, möjligheter till rekreation och bebyggelsespridning.

Fakultetsopponent var professor Emerita Nancy Bockstael, University of Maryland. Medlemmar i betygsnämnden var professor Björn Hårsman, KTH, professor Maureen Kilkenny, University of Nevada, och docent Pär SJölander, JIBS. Ordförande var professor Åke E. Andersson, JIBS.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera