Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2013

Betongbeläggning bättre än asfalt?

Fördelar med vägbeläggning av betong är att bl.a. slitage, buller och underhållskostnader är mindre än för asfalt. VTI har undersökt om även bildningen av inandningsbara slitagepartiklar är lägre. Resultatet visar att partikelbildningen var högre från betong än från asfalt, men ultrafina partiklar emitterades i mindre omfattning från betong. Det finns dock fortfarande oklarheter som bör utredas.

Vägbeläggningar av betong har vissa fördelar gentemot vanlig asfalt. Slitage, buller och bränsleförbrukning liksom underhållskostnader är mindre. Dock är betong dyrare att anlägga. Då slitaget generellt är lägre på betong skulle man kunna förvänta sig att även bildningen av inandningsbara slitagepartiklar (PM10) är lägre. En pilotstudie på befintlig beläggning på E4 utanför Uppsala indikerade att denna hypotes kunde stämma.

För att undersöka detta vidare har VTI studerat såväl slitage som bildning av inandningsbara partiklar från en betongbeläggning och en betongbeläggning med inblandad titandioxid (TiOmix) samt från en referensasfalt under kontrollerade förhållanden i VTI:s provvägsmaskin.
Resultaten visar att partikelbildningen var högre från betongen än från asfalten, trots lägre slitage. Grundämnesanalys visar att inandningsbara slitagepartiklar från betong innehåller betydligt mer kalcium än de från asfalt, vilket tyder på att cementen i betongen är en viktig partikelkälla. Denna hypotes styrks även av att slitagepartiklar från TiOmix innehåller betydligt mer titan än från betong och asfalt.

Ultrafina partiklar emitteras i mindre omfattning från betong och TiOmix än från asfalt. Dessa partiklars bildningssätt är oklart, men är kopplade till förekomsten av dubbar i däcken. En hypotes är att partiklarna bildas i kontakten mellan bitumen och dubbar, men denna har inte kunnat styrkas i försöken.

Det finns fortsatt oklarheter kring partikelemissioner från betongbeläggningar, till exempel rörande skillnaderna mellan resultat från fält- och laboratoriestudier och effekterna på emissioner av ultrafina partiklar, som bör utredas vidare.
VTI rapport 780

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera