Artikel från Göteborgs universitet
22 mars 2013

Totalförlamade får snabbare greppet åter med ny metod

En ny metod där flera operationer utförs samtidigt kan ge totalförlamade personer en bättre gripfunktion och möjlighet att öppna handen. Metoden kortar dessutom patientens rehabilitering med minst tre månader, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Att bryta nacken och få en halsryggmärgskada innebär att muskler i arm och hand blir förlamade. Men i många fall finns några muskelfunktioner kvar, vilket gör det möjligt att flytta muskler och senor och på så sätt återskapa den förlamades gripförmåga.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset genomförs ett 50-tal sådana handoperationer varje år och patienterna kommer från både Sverige och Europa. Den kirurgiska tekniken har utvecklats kraftigt de senaste åren. Till exempel är metoden för hopkoppling av senor i dag så stark och tål så hög belastning att patienten kan börja träna sitt grepp redan dagen efter operationen.

I en avhandling vid Sahlgrenska akademin redovisas en ny metod där flera operationer kan kombineras och utföras samtidigt för att skapa både gripfunktion och öppning av handen hos personer som totalförlamats efter en halsryggmärgsskada.

Jämfört med tidigare då minst två operationer krävdes för att få samma funktioner kan de samtida ingreppen enligt avhandlingen korta vårdtiden med i genomsnitt 10 dagar för varje hand, vilket besparar patienten minst tre månaders rehabilitering.

– Med operationen får patienten inte bara en rekonstruktion av tumgrepp och helhandsgrepp, utan också förmåga att öppna handen, säger Carina Reinholdt, överläkare och medicine doktor vid Sahlgrenska akademin.

– Att patienten kan komma i gång med omedelbar träning minskar också risken för sammanväxningar och ärrbildning runt de förflyttade senorna. Resultaten efter operationen är dessutom bättre: greppstyrkan är dubbelt så stor och förmågan att öppna handen är bättre än vid traditionella uppdelade operationer.  

För patienten innebär en rekonstruerad greppförmåga en ökad självständighet. Med ett fungerande grepp kan förlamade äta själv, sköta sin hygien själv, använda en dator eller mobiltelefon enklare, samt ta i hand och hälsa.

–I vår vardag möter vi oräkneliga tillfällen då ett bra grepp och en öppning av handen behövs. För många av patienterna har operationen inneburit att man kunnat återgå till arbete på deltid, säger Carina Reinholdt.

Avhandlingen Surgical restoration of grasp control in tetraplegia försvarades vid en disputation den 14 mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera