Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2013

Tolerans mot läkemedel påverkas av arvmassans kopior

Antalet kopior av arvsmassan, som finns i människans celler, har en avgörande påverkan på cellernas egenskaper. Resultaten kan hjälpa till att förklara varför vissa läkemedel har kraftiga bieffekter på spermier och ägg och varför vissa organismer inte påverkas av miljöförändringar. Det visar studier som forskare från Göteborgs universitet och forskare från Norge och Frankrike nu publicerar i tidskriften PLoS Genetics.

Alla celler i vår kropp innehåller kopior av arvsmassan. Men olika celler har olika antal kopior. I normala människoceller finns oftast två kopior av arvsmassan och därmed två kopior av varje gen. Men i ägg och spermier finns bara en upplaga gener.

– Samtidigt har många växters och groddjurs celler många fler kopior av arvsmassan, dessutom kan antalet kopior variera under en organisms utveckling och mellan olika stadier i livet, säger Jonas Warringer, forskare vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Antalet kopior har betydelse för egenskaper
Forskningen har länge bortsett från denna variation i arvsmassan. Men nu har Jonas Warringer och hans kollegor med hjälp av vanlig bagerijäst visat att antalet kopior av arvsmassan har en avgörande betydelse för cellens egenskaper.

Jonas Warringer och hans kollegor samlade in jäst från hela världen och skapade två varianter av varje jästkultur; den ena med två kopior av arvsmassan, den andra med bara en.  

Därefter mätte forskarna jästcellernas egenskaper, till exempel toleransen för cancerläkemedel och antibiotika. Studien, som redovisas i tidskriften PLoS Genetics,, visar att antalet kopior av arvsmassan har ett avgörande inflytande på cellernas egenskaper.

– Mot somliga ämnen hade cellerna med två arvsmassor större tolerans, i andra fall hade celler med en kopia en fördel. Uppseendeväckande nog var dessa effekter bevarade även hos arter skilda åt av flera miljarder generationer av evolution, vilket antyder att de faktiskt är av stor vikt i naturen, säger Jonas Warringer.

Kan förklara bieffekter
Forskarnas upptäckt kan ha avsevärd betydelse för kunskapen om vad som ligger till olikheter mellan organismer i naturen.

– Det kan också hjälpa till att förklara varför vissa läkemedel har särskilt kraftiga bieffekter på spermier och ägg medan andra inte har det och varför vissa organismer påverkas av somliga miljöförändringar men andra inte gör det, säger Jonas Warringer.

Länk till artikel: http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.1003388

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera