Tema

Nya robotar ger fler skonsamma operationer

Robotkirurgicentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kommer nu att kunna operera många fler patienter, tack vare två nya toppmoderna robotar. De kommer också att användas i olika forskningsområden inom den patientnära forskningen.

I första hand kommer patienter med prostatacancer och blåscancerpatienter att opereras, men även andra avancerade operationer kommer nu att kunna utföras med titthålsteknik, till exempel för livmoder- och livmoderhalscancer, ändtarmscancer och tumörer i binjurarna.

– Vi räknar med att göra över 1000 robotkirurgiska canceroperationer årligen vid Karolinska Universitetssjukhuset, vilket är en kraftig ökning från dagens 600, säger professor Peter Wiklund vid Robotkirurgicentrum. Det är en stor vinst för Karolinskas patienter, eftersom robotkirurgins höga precision gör operationerna skonsamma och patienterna återhämtar sig snabbare.

De nya robotarna är också utrustade med simulatorutrustning som medger träning av kirurger och operationsteknik, utan att patienter behöver medverka i utbildningen. De kommer också att användas i ett flertal olika forskningsområden inom den patientnära forskningen. Robotarna är dessutom försedda med ny så kallad fluorescensteknik, som medför att man lättare kan visualisera lymfvävnad utanför tumörvävnaden och får större möjligheter att avlägsna tumörvävnad som växer utanför huvudtumören.

Robotarna har kunnat tillföras Urologiska kliniken tack vare en stor donation från Walleniusrederierna AB, vilket kan ses som en fortsättning på den donation från samma donator som 2001 möjliggjorde Karolinska Universitetssjukhusets köp av Sveriges första operationsrobot.

Nya robotar ger fler skonsamma operationer

 lästid ~ 1 min