Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2013

Kognitiva radionät löser brist på radiospektrum

Den ökade användningen av multimediatjänster och bandbreddskraven har resulterat i en brist på radiospektrum. Hung Tran disputerar på avhandlingen ”Performance Analysis of Cognitive Radio Networks with Interference Constraints”.

Mätstudier har visat att det licensierade spektrumet är underutnyttjat på grund av oflexibel spektrumtilldelning och ineffektiv förvaltning. För att övervinna dessa problem, har kognitiva radionät blivit en lovande lösning.

Det finns två typer av användare i ett kognitivt radionät: primära användare och sekundäranvändare. Den primära användaren licensierar spektrumet medan den sekundära användaren kan använda sin kognitiva förmåga för att komma åt det licensierade spektrumet.

Nyligen har så kallad ”spektrum underlay access” erhållit stor uppmärksamhet på grund av dess enkla implementering. I detta system får den sekundära användaren tillgång till licensierat spektrum av den primära användaren förutsatt att störningar till den primära användaren hålls under en förutbestämd tröskel. Icke desto mindre har ”spektrum underlay access” några praktiska problem. Det är speciellt svårt att styra sändeffekten hos den sekundära användaren för att uppfylla interferensbegränsningarna hos de primära användarna på grund av oförutsägbart brus och fädning. Dessutom resulterar interferensbegränsningar i en förkortning av kommunikationsområdet och begränsning av överföringshastighet för den sekundära användaren.
För att övervinna dessa problem ger denna avhandling en allmän analytisk ram för att studera resultatet av kognitiva radionät med störningsbegränsningar. F

ör att säkerställa kvaliteten på tjänsterna i det primära nätverket måste den sekundära användaren reglera sin sändningseffekt för att tillgodose olika störningsbegränsningar för den primära användaren. Därför har en adaptiv sändareffektspolicy beaktats. Dessutom har mellanliggande noder använts för att hjälpa kommunikationen mellan sändaren och mottagaren för att öka täckningsintervallet för det sekundära nätverket. Sist men inte minst, ger den matematiska metoden i avhandlingen ytterligare insikt i hur systemparametrar påverkar prestandan i sekundära nät.

Disputationen äger rum den 22 mars på Campus Gräsvik, Karlskrona.
Mer om avhandlingen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera