Artikel från Göteborgs universitet
21 mars 2013

Hotat afrikanskt språk nedtecknat

Barnen som växer upp i Rufijiregionen längs Tanzanias kust lär sig swahili som förstaspråk. Deras föräldrar är därmed den sista generationen som talar minoritetsspråket ndengeleko flytande. I en avhandling i afrikanska språk från Göteborgs universitet kartläggs för första, och kanske sista gången, ndengeleko grammatiskt.

I Tanzania talas mer än 120 språk. De flesta är minoritetsspråk, som talas av olika etniska grupper i landet. I sin avhandling bedömer Eva-Marie Ström att ndengelekospråket, som är en medlem av språkfamiljen bantu, har ungefär 72 000 talare kvar.

– Det är ingen speciellt liten siffra i sammanhanget, men min slutsats är ändå att språket är hotat och med största sannolikhet kommer att försvinna inom några generationer, säger hon.

Eva-Marie Ström har använt sig av intervjuer och inspelningar för att från grunden beskriva ndengelekospråket. Arbetet är utfört på plats, där språket talas, och tillsammans med talare av språket som är intresserade av att bevara sin kunskap för eftervärlden.

– Mina forskningsresultat innebär i första hand en beskrivning av fonologin, alltså språkets ljudlära. Det visade sig att språket har ett ganska begränsat antal konsonanter och vokaler. I många ord har också vissa konsonanter försvunnit i ett språkhistoriskt fenomen, vilket gör att vokalkombinationer är vanliga.

I ndengeleko, som i andra bantuspråk i Afrika, sätts delar – morfem – ihop till långa ord, där varje del har en betydelse. När sådana morfem sammanfaller smälter de ihop med varandra på olika sätt, beroende på vilka vokaler och konsonanter som är inblandade. En stor del av analysarbetet har ägnats dessa komplexa processer.

Beskrivningar av all världens språk är viktiga för att vi ska förstå hur språk kan utformas och hur människans språkliga förmåga ser ut. Ett språk innehåller också information om hur människorna som talar språket tänker och utformar sin verklighet.

– Den traditionella forskningen om språk och kognition är fortfarande till stor del baserad på västerländska språk. Avhandlingen bidrar till att öka våra kunskaper om mänskligt språk, säger Eva-Marie Ström som också hoppas att den ska hjälpa till att stärka ndengelekofolkets självförtroende och status.

Avhandlingen finns digitalt publicerad på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera