Artikel från Uppsala universitet
18 mars 2013

Universitetsbibliotekets persiska kulturskatter nu tillgängliga över hela världen

I samband med den persiska nyårsdagen är det en stor glädje för Uppsala universitetsbibliotek att kunna meddela att en fullständig katalog över den persiska handskriftssamlingen nu finns tillgänglig, digitalt och i pappersform, på persiska och på engelska. Genom katalogen kan kännedomen om Uppsalas skatter spridas internationellt.

Vid Uppsala universitetbibliotek förvaras en av de förnämsta samlingarna i Europa av orientaliska handskrifter. För 15 år sedan inleddes ett projekt för att undersöka en del av de skatter som förvaras i magasinen, de omkring 350 persiska handskrifterna.

Arbetet har utförts av Ali Muhaddis, iranist och anställd vid Handskrifts- och musikenheten vid universitetsbiblioteket. I sitt utforskande av handskrifterna har han funnit ett stort antal intressanta texter som tidigare varit okända. Bland dem finns många fina prov på persisk skönlitteratur, såsom kärleksdikter och underfundiga berättelser med filosofiskt innehåll.

Ett exempel som Ali Muhaddis gärna lyfter fram är dialogen mellan svärdet och pennan. Den verkar komisk på ytan men har ett allvarligt ärende, eftersom frihet här ställs mot diktatur. Svärdet och pennan debatterar länge och väl om vem av dem som är starkast och har störst inflytande, men slutsatsen blir att samarbete är nödvändigt. 

– Makten och kunskapen måste samverka, annars hamnar landet i kaos, summerar han.
Genom åren har Ali Muhaddis skapat vetenskapliga utgåvor av sammanlagt 53 kortare och längre texter ur den persiska handskriftssamlingen. Nu har han alltså också avslutat sin sammanfattande kartläggning av samlingen som helhet. Hans katalog omfattar ungefär 700 titlar, eller 600 olika texter.

– Jag är glad att världen nu kan upptäcka Uppsala som ett centrum för orientaliska handskrifter i Europa, säger Ali Muhaddis.

Han lyfter gärna ett citat från en av sina forskarkollegor: ”Genom denna katalog har en bro byggts mellan Sverige och de persisktalande länderna.”

Direktlänk till katalogen i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera