14 mars 2013

Tio forskare vidare inom Pro Futura

Tio forskare har gått vidare till den sista intervjuomgången i spetsforskarprogrammet Pro Futura. De tillhör en blivande elit av forskare inom humsam-området. För andra gången har nordiska universitet i år också nominerat forskare till programmet och två av de forskare som gått vidare har nominerats av lärosäten utanför Sverige. Läs hela listan på de nominerade.

Nu har tio forskare valts ut till sista omgången i Pro Futura. De tillhör en blivande elit av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och erbjuds en unik chans att nå de riktigt stora framgångarna.

Pro Futura ger forskare chansen att under en längre tid ägna sig åt forskning på heltid, bland annat på det internationellt erkända institutet Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. En av de mer kända Pro Futura-forskarna är den nyutnämnde akademiledamoten Sara Danius, andra två medlemmar av Sveriges Unga Akademi Gustaf Arrhenius och Christer Nordlund.

Efter ett mycket omfattande nomineringsförfarande har nu tio forskare utsetts att gå vidare till intervju. Sammanlagt nominerades 22 lovande forskare från tolv universitet i en rad olika ämnen. Av dessa 22 har tio tagit sig vidare till nästa omgång:

  • Litteraturvetaren Mads Anders Baggesgaard, som nominerades av Århus universitet.
  • Dr i klinisk psykologi Karen Brounéus, University of Otago, som nominerades av Uppsala universitet.
  • Lingvisten Elizabeth Coppock, som nominerades av Göteborgs universitet.
  • Historikern Elise Dermineur, som nominerades av Umeå universitet.
  • Ekonomhistorikern Rodney Edvinsson, som nominerades av Stockholms universitet.
  • Medicinetikern Julia Inthorn, University Medical Center Göttingen, som nominerades av Uppsala universitet.
  • Språkvetaren Virginia Langum, som nominerades av Umeå universitet.
  • Litteraturvetaren Hanna Meretoja, som nominerades av Turku universitet.
  • Filosofen Joakim Sandberg, som nominerades av Göteborgs universitet.
  • Utvecklingspsykologen Maarten van Zalk, som nominerades av Örebro universitet.

Internationellt har programmet beskrivits som föredömligt. En uppföljning år 2008 visade att programmet utgör en unik resurs i Europa för att främja internationell spetsforskning.
Urvalet av forskare sker i två steg, och bara de absolut bästa kommer i fråga när ledande internationella och svenska forskare bedömer kandidaterna. De tio som nu valts ut kommer i början av maj att intervjuas och granskas ytterligare innan valet faller på de forskare som får chansen att ta del av Pro Futura. Det avgörande kriteriet vid urvalet är vetenskaplig excellens och flera av medlemmarna i urvalskommitten ingår i beredningsgrupper vid ERC.

– En plats i Pro Futura-programmet är bland det finaste en forskare inom humaniora och samhällsvetenskap kan få, säger Britta Lövgren [Ref 1], ansvarig forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond. Programmet är unikt så till vida att det verkligen är ett sammanhållet program som ger forskarna viktiga karriärutvecklingsmöjligheter. De forskare som ingått i programmet har lyckats mycket väl i sina fortsatta karriärer. Det är roligt att som finansiär få bidra till att stödja dessa duktiga forskare.

Faktaruta:
Pro Futura är ett sammanhållet program som ger lovande forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Lärosätena nominerar forskare.

Urvalet sker sedan i två steg. I ett första skede granskas meriter och forskningsplaner i ett andra det vetenskapliga arbetet. Dessutom görs intervjuer med huvudkandidaterna. Bedömningen av vilka som går vidare görs av internationella och svenska ledande toppforskare.
De utvalda forskarna får lön i fem år och ska under minst två av dessa vistas vid SCAS samt vid avancerade institut eller spetsforskningsinstitut i andra länder. Efter prövning får de en fast anställning som biträdande lektor eller motsvarande vid det nominerande lärosätet.

Cirka en tredjedel av Pro Futura-forskarna som har antagits sedan 2012 kan efter särskild prövning få ytterligare två års finansiering. Prövning av sådan ansökan sker vid slutet av den första terminen under det femte året genom en panel av internationellt framstående forskare.
Programmet är ett samarbete mellan SCAS och Riksbankens Jubileumsfond.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera