Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2013

Teknik för framtidens trådlösa nät

Kooperativ kommunikation har utvecklats som ett sätt att lindra effekten av fädning och därmed förbättra tillförlitligheten i trådlös kommunikation.

Den centrala idén bakom denna teknik är att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren kan bistås av flera mellanliggande noder, så kallade relänoder. Då sändningen är trådlös kan relänoderna ta emot den sända signalen från källan och sända den vidare till mottagaren. De mottagna signalerna kombineras vid destinationen enligt en lämplig algoritm som förstärker tillförlitlighet av den mottagna signalen.

Dessutom kan räckvidden utökas och energi behovet minskas genom kooperativ kommunikation. Därför är kooperativ kommunikation en lovande teknik, som håller på att implementeras i nuvarande och framtida trådlösa nät.

Målet med avhandlingen är att utvärdera prestandan av kooperativa nätverk som använder sig av avancerade radiosystem, till exempel MIMO, adaptivtransmission, riktad överföring, kodade samarbete och kognitiv radio. I själva verket kan dessa tekniker införlivas i det kooperativa systemet för att utnyttja fördelarna ytterligare. Detta ger tillförlitligare kommunikation och högre datahastigheter och hjälper därmed till med att hantera den ökande efterfrågan av multimediatjänster i mobilnät.

En omfattande matematisk analys genomförts för att analysera prestandan i dessa system. Vidare, har formler härletts för systemprestandan vid höga signal-till-brus förhållande. Dessa formler kan visa förbättringen, samt lösa effekt optimeringen för tillförlitligheten, symbolfelsannolikheten samt kanalkapaciten.

Fredagen den 15 mars försvarar Hoc Phan, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem.  Han disputerar på avhandlingen ”Performance Assessment of Cooperative Relay Networks with Advanced Radio Transmission Techniques”.

(Fädning är långsamma variationer i fältstyrkan hos en radiosignal)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera