Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2013

Håll tätt med mobilen

Var fjärde kvinna har problem med urinläckage. Forskningsprojektet “tät.nu” vid Umeå universitet har visat att behandling via internet fungerar bra. Nu går forskarna vidare med ett test av appen TÄT för smarta mobiltelefoner.

Tät.nu är ett forskningsprojekt vid enheten för allmänmedicin, Umeå universitet, som bland annat försöker utveckla nya, lättillgängliga behandlingsprogram för inkontinens hos kvinnor, ett problem som oftast visar sig i samband med hosta, nysning, lyft och hopp (ansträngningsinkontinens). En behandling baserad på bäckenbottenträning ger oftast bra resultat, men många drar sig för att söka vård och en del tycker inte att de får någon hjälp när de söker.

I projektets första studie lottades 250 kvinnor med ansträngningsinkontinens till behandling antingen via internet eller via ett program som skickades per post. Resultaten visar att läckaget och dess påverkan på det dagliga livet blev ungefär lika mycket bättre i båda grupperna.

– Två av tre kvinnor minskade sitt läckage med mer än hälften eller läckte inte alls vid uppföljningen efter tre månaders behandling, säger Malin Sjöström, distriktsläkare och doktorand i projektet. Däremot minskade användningen av inkontinensskydd mera i internetgruppen. De upplevde också en större förbättring och var i allmänhet mer nöjda med behandlingen.

Resultaten publicerades i tidskriften British Journal of Urology International i januari 2013 och nu pågår tvåårsuppföljning och hälsoekonomiska beräkningar utifrån resultatet. Enligt Göran Umefjord, distriktsläkare och en av forskarna i projektet, är det framförallt kvinnor som vänder sig till internet för hälsofrågor, speciellt vid problem som känns pinsamma. I studien visade det sig just att många uppskattade anonymiteten och att kunna styra sin behandling själva.

– Med ganska enkla metoder kan många få hjälp till en rimlig kostnad men det behövs fler alternativ. Idag har fler än två miljoner svenskar en smart telefon och nätet flyttar mer och mer in i mobilen. Därför har vi utvecklat en sådan app med hjälp från Umeå universitets utvecklingsavdelning (ITS), säger Eva Samuelsson, docent i allmänmedicin och ansvarig för tät.nu.

Appen bygger på erfarenheter från internetprojektet och innehåller flera olika knipträningsprogram, information samt påminnelse- och statistikfunktion. Mobilversionen ska nu testas i en forskningsstudie och kvinnor med ansträngningsinkontinens minst en gång per vecka kan delta. Mer information om studien, som startar nu, finns på webbplatsen (länk nedan). Tillgång till smartphone – iPhone eller Android – krävs. Deltagare lottas till behandling via appen eller till en grupp som får tillgång till appen efter den första uppföljningen. Behandlingen, som framförallt består av bäckenbottenträning, pågår i tre månader, därefter sker utvärdering med hjälp av enkät och läckagelista.

Länk till uppföljningsstudien

Projektets webbplats: www.tät.nu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera