Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2013

Färre könsvårtor hos unga flickor

Förekomsten av könsvårtor, kondylom, sjönk med 93 procent hos flickor fått HPV-vaccin före 14 års ålder. Det visar en omfattande registerstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet som nu publiceras i Journal of the National Cancer Institute.

Forskare vid Karolinska Institutet har via olika register följt upp 124 000 flickor och kvinnor i Sverige som någon gång mellan 2006 och 2010 fick HPV-vaccin, vilket skyddar mot både kondylom och livmoderhalscancer. De flickor och kvinnor som ingick i studien var mellan 10 och 44 år och de har följts under i genomsnitt 4,4 år via registren. Syftet har varit att studera dels vaccinets effekt, dels vilka som valde att ta vaccinet.

Forskarna har ännu inte studerat utfallet för livmoderhalscancer, som tar längre tid att utveckla. När det gäller kondylom var effekten dock tydlig. Hos flickor som vaccinerade sig före 14 års ålder sjönk förekomsten av könsvårtor med 93 procent. Det är tidigare känt att man måste ta vaccinet innan man blivit smittad av HPV (humant papillomvirus) för att det ska vara effektivt, och för dem som vaccinerade sig efter 20 års ålder såg forskarna ett skydd som var lägre än 50 procent.

Det var hela 15 gånger vanligare att barn till universitetsutbildade föräldrar blev vaccinerade än barn till lågutbildade föräldrar. Mammans utbildningsnivå spelade störst roll; det var åtta gånger vanligare att bli vaccinerad om flickans mamma var universitetsutbildad, jämfört med att det var fyra gånger vanligare om pappan var universitetsutbildad.

Från 2007 erbjöds flickor mellan 13 och 17 år att vaccinera sig mot HPV till ett reducerat pris. Andra fick betala fullpris. Sedan 2012 ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds därmed kostnadsfritt åt alla flickor mellan 10 och 12 år, tillsammans med kostnadsfri vaccination (så kallad catch-up) under begränsad till för flickor mellan 13 och 18 år.

– Vår studie ger stöd för att vaccinet ska tas vid så låg ålder som möjligt. När vaccineringen erbjöds till rabatterat pris var fördelningen mycket ojämlik. Genom att låta vaccinet vara gratis och erbjudas via skolan kommer fördelningen troligen att bli mer jämlik, säger Lisen Arnheim-Dahlström, forskare på institutionen för medicinsk epidemiologi och statistik på Karolinska Institutet.

Studien har kommit till med finansiering från läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dohme, som säljer det aktuella vaccinet, genom anslag till forskarna Lisen Arnheim-Dahlström och Joakim Dillner. Ytterligare en av forskarna, Cecilia Young, är anställd på Sanofi Pasteur MSD, ett läkemedelsbolag som samägs av Sanofi Pasteur och MSD och som ägnar sig åt att endast tillverka och sälja vacciner. Företagen har dock inte påverkat tolkningen av resultaten.

Publikation: ”Quadrivalent HPV-Vaccine Effectiveness: A Swedish National Cohort Study”, Amy Leval, Eva Herweijer, Alexander Ploner, Sandra Eloranta, Julia Fridman Simard, Joakim Dillner, Cecilia Young, Eva Netterlid, Pär Sparén, Lisen Arnheim-Dahlström, Journal of the National Cancer Institute (JNCI), online 13 March 2013.

Referenslänk: Tidskriftens webbplats

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera