Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2013

Turkiet i fokus för nytt forskningsinstitut

Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet har invigts. Vid det nya forskningsinstitutet, som är unikt i sitt slag, ska bedrivas forskning om Turkiet som land – historiskt, kulturellt, politiskt, ekonomiskt – i ett europeiskt och globalt sammanhang.

– Vårt nya forskningsinstitut blir unikt inom universitetet i sitt fokus på ett land – men Turkiet spelar en nyckelroll för Europa som bro mellan öst och väst. Sverige och Turkiet har också en lång historisk relation. Ett antal strategiska partners inom näringsliv och myndigheter i både Sverige och Turkiet har velat bidra till vår verksamhet – det visar på betydelsen av vår forskning för omvärlden, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

– Vi vill med vår forskning bidra till en bredare kunskap om Turkiet och turkiska angelägenheter bland såväl forskare som opinionsbildare, företagsledare och allmänheten i Skandinavien. Men vi hoppas även kunna nå ut i Europa samt resten av världen, säger Paul T Levin, föreståndare för institutet.

Visionen är att institutet om tio år ska vara ett internationellt erkänt kompetenscentrum som attraherar framstående forskare från hela världen och från en rad discipliner. Institutet är unikt i sitt slag i Europa och forskningen kommer att inriktas inom tre större områden: Ekonomi, politik, och offentlig förvaltning; Internationella relationer; samt kultur, språk och samhälle.

– Idén är att bygga på den akademiska kompetens som redan finns i Sverige när det gäller Turkiet, dess språk och historia, och att stärka den genom att rekrytera internationellt framstående gästforskare och etablera internationella forsknings- och utbildningssamarbeten, så vi har förutsättningar att kunna göra ett ordentligt avtryck, säger Paul T Levin.
Intresset för forskningsområdet är stort. Redan vid starten har institutet etablerat samarbeten med flera svenska och turkiska företag och organisationer: H&M, SSAB, Telia Sonera, Alarko Group, Sweturk och TOBB samt turkiska organisationer som arbetar med demokratifrågor.

– De strategiska partnerskapen är viktiga för att säkra finansiering till institutets verksamhet, men vi tror också att våra partner tillför kvalitativa värden utöver detta. Till exempel har svenska företag som är verksamma i Turkiet erfarenheter, idéer och nätverk som kan vara forskningen och undervisningen tillgodo. Samarbeten med turkiska universitet kommer att växa fram successivt, utifrån gemensamma behov och intressen, säger Paul T Levin.
Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera