Artikel från Uppsala universitet
11 mars 2013

Thunbergs japanska växter ska digitaliseras

I hård konkurrens har Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet beviljats pengar för att digitalisera de japanska delarna av Thunbergsamlingen. Arbetet kommer att göra de värdefulla växterna tillgängliga för hela världen på nätet.

Det är snart 350 år sedan Linnés lärjunge Carl Thunberg reste med Holländska Ostindiska kompaniet till Japan, via Sydafrika, Sri Lanka och Java. Totalt samlade han in nästan 28 000 växter på sin resa, varav 731 från Japan.

– De representerar till stor del den första beskrivningen av japanska växter, säger Mats Hjertson, museiintendent på Evolutionsmuseet.

De pressade växterna förvaras i sina originalark i ett specialbyggt rum på Evolutionsmuseet. Tyvärr svåråtkomliga för forskarvärlden, eftersom inga föremål i samlingen lånas ut.
Nu har Vinnova och JSPS, the Japan Society for the Promotion of Science, valt att finansiera Evolutionsmuseets projekt för att noga dokumentera och digitalisera de japanska växterna.

Samlingen utgörs till stor del av så kallade typexemplar som kopplar ihop arterna med sina artnamn. Men de namn som används i dag kan skilja sig en del från de namn som bestämdes av Carl Thunberg på slutet av 1700-talet.

– Det som ska göras är att japanska systematiker ska komma hit och studera alla de japanska exemplaren utifrån ett modernt taxonomiskt synsätt. Samtidigt ska vi scanna in dem så vi får bra digitala bilder, säger Stefan Ekman, förste museiintendent.
All information publiceras sedan i en öppen databas på nätet, tillgänglig för hela världen.

Tidigare har den som velat studera växter i samlingen antingen tvingats resa till Uppsala för att se dem på plats, eller be museet skicka enklare bilder tagna med kamera.

– Det är fortfarande relativt dyrt för japanska forskare att komma hit, så detta kommer att underlätta kolossalt, säger Stefan Ekman.

– Det blir även en demokratifråga. Du behöver inte längre ha någon institution som backar upp dig ekonomiskt, du skulle lika gärna kunna vara en kompetent amatör, säger Mats Hjertson.

Evolutionsmuseets projekt är ett av tre som Vinnova och JSPS valt att satsa på, av totalt 14 sökande. Det kommer att genomföras i samarbete med National Museum of Nature and Science i Japan, med början i september 2013. Förhoppningen är att på längre sikt kunna digitalisera hela Thunbergsamlingen.

Evolutionsmuseet vårdar och visar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Det finns mer än fem miljoner föremål i samlingarna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera